14.10.2022

На вниманието на всички членове в СИК

Считано от 14.10.2022г. (петък) в районните администрации на Община Пловдив ще започне изплащане възнагражденията на секционните избирателни комисии, участвали в изборите на 02.10.2022г.

01.10.2022

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 01.10.2022г. от 18:30 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 6 при следния дневен ред:

 

01.10.2022

На вниманието на избиратели, болни от COVID 19 или контактни, поставени под задължителна карантина

Заявления за гласуване на лица, поставени под карантина могат да се подават и в изборния ден по следния начин:

 • на място в районните администрации на община Пловдив от пълномощник, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя;
 • на електронните пощи на районните администрации на община Пловдив;
 • на електронна поща: [email protected];
 • на безплатен телефонен номер: 0800 112 32 или 032 656 700
29.09.2022

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 29.09.2022г. от 17:30 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 6 при следния дневен ред:

26.09.2022

Съобщение

ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИИ НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ ОТ РИК-16 ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 г.

Район

Място, дата и час

Централен

ул. „Княз Александър І Батенберг“ на 28.09.2022 г. и 29.09.2022 г. от 10:00 до 16:00 ч.

ул. „Струма“ на 29.09.2022 г. от 12:00 до 14:00 ч.  

Източен

ул. „Елба“ на 29.09.2022 г. от 15:30 до 16:30 ч.

Западен

парк „Ружа“ на 29.09.2022 г. от 16:00 до 17:30 ч.

Северен

ул. „Никола Беловеждов“ на 29.09.2022 г. от 10:00 до 11:00 ч.

Южен

парк „Белите брези“ на 28.09.2022 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Тракия

паметник „Хан Крум“ на 29.09.2022 г. от 15:00 до 17:00 ч.

26.09.2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

РИК 16 определя секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж, в които има секции на горния етаж на територията на Шестнадесети изборен район - Пловдив, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. съгласно Приложение №1 към Решение № 77-НС от 26.09.2022 г.

В изборния ден, 02 октомври 2022 г., за транспорт на лица с увреждания на опорно - двигателния апарат или на зрението, заявили желание да гласуват, ще бъде предоставен специализиран транспорт от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя. Заявки ще се приемат от 08.00 часа на 27.09.2022 г. до 17.00 часа на 02.10.2022 г. на телефони: 032/962478 и 0887 484 884. 

26.09.2022

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 26.09.2022г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

26.09.2022

На вниманието на всички членове на СИК

Уведомяваме всички членове на секционни избирателни комисии, че при заявено от тях желание, възнагражденията им за участието в изборите могат да бъдат изплатени по банков път, по посочена от тях лична банкова сметка. За целта, в изборния ден е необходимо на представителя на общинската администрация да бъде предадено удостоверение /копие/ за банкова сметка, издадено от съответната банка или справка за IBAN, генерирана от система за електронно банкиране.

 

26.09.2022

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, КОИТО ИМАТ СВОИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на упълномощените представители, Районна избирателна комисия 16 - Пловдив указва на политическите партии, коалициите и инициативните комитети при подаване предложения, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения ТУК ОБРАЗЕЦ.

26.09.2022

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, КОИТО ИМАТ СВОИ ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на застъпници, Районна избирателна комисия 16 - Пловдив указва на политическите партии, коалициите и инициативните комитети при подаване предложения, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

25.09.2022

Съобщение

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява членовете на СИК, ПСИК и Специализирани СИК, че ще бъдат проведени онлайн обучения на съставите им по следния график:

27.09 2022 г. /вторник/ от 18:00 часа
СИК на територията на Район „Централен“
СИК на територията на Район „Източен“

28.09 2022 г. /сряда/ от 18:00 часа
СИК на територията на Район „Западен“
СИК на територията на Район „Северен“
ПСИК и Специализирани СИК

29.09 2022 г. /четвъртък/ от 18:00 часа
СИК на територията на Район „Южен“
СИК на територията на Район „Тракия“

Обучението ще се проведе дистанционно с програмен продукт Zoom. За да се включите в обучението, трябва да имате инсталиран Zoom Client (Изтегли от тук) на вашето устройство - компютър, телефон или таблет. Натиснете бутона по-горе [Към обучението] и ще бъдете препратени към онлайн срещата.

Бутонът за преход към обучението ще бъде активен на тази страница в деня на обучението 10 минути преди обявения график. Представители на съответните районни администрации ще се свържат по телефона с председателите на СИК и ще предоставят координатите на останалите членове в комисията.

Всички участници в обученията ще имат възможност на зададат своите въпроси относно изборния процес както на обучителите от РИК, така и на представителите на “СИЕЛА НОРМА” АД.

21.09.2022

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 21.09.2022г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

17.09.2022

Насрочено заседание

 

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 17.09.2022г. от 18:15 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

10.09.2022

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА

С Решение №54-НС от 07.09.2022 г. Районна избирателна комисия - Пловдив утвърди образеца на бюлетината за Шестнадесети изборен район - Пловдив. На основание т.7 от Решение №1266-НС от 15.08.2022 г. на ЦИК с протоколно решение на ЦИК от 09.09.2022 г. е разрешено да бъде публикуван предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на интернет страницата на РИК 16 Пловдив.

07.09.2022

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 07.09.2022г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

07.09.2022

На вниманието на партиите и коалициите с квоти в СИК

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на замени в състатите на СИК, Районна избирателна комисия 16 - Пловдив указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения ТУК ОБРАЗЕЦ .

 

05.09.2022

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 05.09.2022г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

02.09.2022

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, с цел повишаване осведомеността на избирателите, информира:

 1. Гласуването се извършва със специализирано устройство за машинно гласуване. Изключенията от установеното правило са изрично регламентирани в ИК.
 2. Не се допуска гласуване по пълномощие.
 3. Не е предвидена възможност за дистанционно гласуване(по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон).
 4. Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:
  • документ за самоличност;
  • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
  • декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 23-НС) от изборните книжа, която се предоставя от СИК.
 5. Избирателят удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия в страната с лична карта или личен (зелен) паспорт – само за родените до 31.12.1931 г. Не се допуска гласуване в страната с международен или друг вид паспорт, както и със свидетелство за управление на МПС.
 6. Избирателят не може да гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл към датата на изборите. Когато личната карта е с изтекъл срок, изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.
 7. Адресите на избирателните секции в страната са достъпни на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/voters.
 8. Избирателите, включени в списък за гласуване извън страната въз основа на заявление за гласуване, които в изборния ден на 2 октомври 2022 г. се намират в Република България, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес.
30.08.2022

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 30.08.2022г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

29.08.2022

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 29.08.2022г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

 • № 125-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

 • № 124-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения