Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
Пловдив Град, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, е постъпил сигнал по телефона, регистриран с вх. № 16/02.10.2022 г., в регистъра за жалби и сигнали от Георги Василев, в който се твърди, че в секция № 30 в район „Южен“ има съвпадения на фамилни имена на двама от членовете на комисията и в този смисъл може да е налице роднинска връзка между тях, което се явява нарушение на изборния закон 

В тази връзка е извършена справка с ГД „ГРАО“, от която се установява, че действително посочените членове на комисията са в пряка роднинска връзка – майка и дъщеря, като е налице несъвместимост по смисъла на чл. 66, ал. 2 от Изборния кодекс.

До колкото обаче политическата партия, от чиято квота са назначени двете лица незабавно е извършила замяна на едното от тях и същото е преместено в друга секционна избирателна комисия, то състоянието на нарушение е своевременно прекратено.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 16/02.10.2022 г., подаден от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 02.10.2022 в 18:47 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения