Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Пловдив Град, 07.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с образец на бюлетината и тираж на бюлетините в Шестнадесети изборен район-Пловдив при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и в изпълнение на Решение № 1266-НС/15.08.2022 г. на ЦИК, и писма с изх. № НС-26-15/02.09.2022 г., НС-26-15/1/05.09.2022 и изх. № НС-15-109/05.09.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, 

Р Е Ш И:

 1. ОДОБРЯВА графичния файл с предпечат на хартиена бюлетина за Шестнадесети изборен район-Пловдив при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Образецът от одобрения графичен файл на бюлетината по т.1 от настоящото решение, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, следва да се приложи към Протокол № 6 от 07.09.2022 г. от заседанието,  като неразделна част от него.

 1. УТВЪРЖДАВА тираж – 306 800 бр.(триста и шест хиляди и осемстотин) за отпечатване на бюлетини при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в Шестнадесети изборен район-Пловдив, изчислен съгласно чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73 ИК.

Зам. председател: Васил Младенов Петров

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 07.09.2022 в 18:33 часа

Календар

Решения

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

 • № 125-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

 • № 124-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения