Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 125-НС
Пловдив Град, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, е постъпил сигнал по телефона, регистриран с вх. № 18/02.10.2022 г., в регистъра за жалби и сигнали от Ашим Хюсен Хаджиасан, в който се твърди, че в „Текстилното училище“ в „Арман махала“, район „Северен“, заместник-кмет от ДПС спирал граждани и ги агитирал да гласуват за ПП ДПС. Посочени са две лица - членове от две различни избирателни секции в училището - 48 и 49 СИК, като свидетели на деянието.

В тази връзка незабавно е осъществен контакт лицата, посочени като свидетели, като и двамата категорично отричат твърденията, изложени в сигнала, както и че не са ставали свидетели на подобни деяния. В РИК 16 постъпи обаждане от председателя на 49 СИК, която изрази мнение, че едното от посочените като свидетели лица е споделило с останалите членове на СИК, че след узнаването на горепосочените обстоятелства се чувства изключително неприятно от ситуацията, в която е поставен без да подозира и настоява да се търси отговорност от лицето, подало сигнала с подобни неверни твърдения.

Осъществен е контакт и със заместник-кмета на район „Северен“ в гр. Пловдив, като са снети обяснения дали същият е бил в сградата на Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д–р Иван Богоров“ и по какъв повод, като същият е споделил, че действително е посетил сградата, придружен от още няколко лица в рамките на няколко минути, във връзка с обезпечаването с храна на членове на СИК, след което е напуснал учебното заведение без да разговаря с граждани. Посочва, че при необходимост може да посочи данните на лицата, които са го придружавали и които изразяват готовност да потвърдят тези обстоятелства пред всички компетентни органи на власт.

С оглед така събраните данни не само не се установява твърдяното от жалбоподателя нарушение, но повторно се констатира злоупотреба с право от същия, до колкото се подава сигнал, в който се съдържат абсолютно неверни твърдения и се замесват имената на трети лица, които нямат никакво отношение към сигнала. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 18/02.10.2022 г., подаден от Ашим Хюсеинов Хаджиасанов, относно агитация в изборния ден.

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че системното подаване на неоснователни жалби представлява злоупотреба с право, което се явява упражняване на право в противоречие на неговото предназначение. В случай, че се установи продължаващо и системно процесуално поведение в идентична посока, РИК 16 ще упражни правото си да откаже да даде защита на легитимното право за подаване на жалби и ще преустанови тяхното разглеждане.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 02.10.2022 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения