Архив избори:
08.04.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 08.04.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

03.04.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 03.04.2021г. от 11:00 часа, което ще се проведе в Палата № 7 на Международен панаир Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

02.04.2021

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 02.04.2021г. от 16:00 часа, което ще се проведе в Палата № 7 на Международен панаир Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

 

01.04.2021

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 01.04.2021г. от 16:00 часа, което ще се проведе в Палата № 7 на Международен панаир Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

26.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ

От 26 март 2021г. до 7 април 2021г. включително адресът на РИК 16 - Пловдив град се променя. Новият адрес е: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7.

 

25.03.2021

Обучителни материали

23.03.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 23.03.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

18.03.2021

ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Районната избирателна комисия 16 – Пловдив уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., че при подаване на документи за свои упълномощени представители следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 2149-НС от 01.03.2021г. на ЦИК.

Всяка партия или коалиция предоставя списък на своите представители, съгласно утвърдените изборни книжа (Приложение № 1 към Решение № 4173 от 01.02.2017г.), като заедно с това подава и файл - електронна таблица с данните по приложения по-долу образец . Файлът може да се изпрати по електронна поща или да се предостави на технически носител (CD/DVD/USB памет).

При попълването на бланките моля да се има предвид следното:

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт значи, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублира се);
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При пействане(Paste) в тази колона, моля ползвайте PasteSpecial - Values, за да не се унищожат форматиранията и проверките, водещи до контролата и оцветяването на фона.
18.03.2021

Промяна за обучението на СИК

Във връзка с въведените нови мерки и ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, Районната избирателна комисия 16 - Пловдив известява членовете на секционни избирателни комисии на територията на 16 МИР, че обученията на съставите на СИК ще се извършват ЕДИНСТВЕНО ОНЛАЙН по предварително изготвения график:

За да се включите в обучението е необходимо да изберете линка (да цъкнете по синия подчертан текст) за вашия район, при което се отваря форма за регистрация. Попълнете данните с вашите имена и валиден адрес на електронна поща. В резултат на регистрацията ще получите писмо на електронната поща, която сте посочили  с линк за самото обучение (събитие). В обявения по графика ден и час обучението (събитието) ще бъде стартирано и може да се включите, като изберете линка от писмото.

 

18.03.2021

До политическите партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в РИК 16

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАТЪПНИЦИ

- Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа- изтегли ТУК), подадено до 17.00 ч. на 03.04.2021 г. - заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

- Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр (образец на списъка се съдържа в Приложение 40-НС от изборните книжа, стр.2) - Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация

- Списък с имена и ЕГН на застъпници в Еxcel формат – изтегли от ТУК

- Декларация от лицата от списъка, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3, чл. 120, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК - Приложение № 42-НС от изборните книжа – изтегли ТУК

Броят на застъпници не може да надхвърля броя на избирателните секции в изборния район

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 2087-НС/17.02.2021

17.03.2021

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

За избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021г., могат да подадат заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа) в срок до 20.03.2021г. до съответния район на община Пловдив по постоянния им адрес или по настоящ, в случай, че са направили искане за гласуване по настоящ адрес.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата.
Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

13.03.2021

Обучение за съставите на СИК

Районна избирателна комисия 16, като отчита дадените от Министерство на здравеопазване препоръки в раздел II, т.10 от „Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4-ти април 2021 в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19“, организира смесена форма на обучение за съставите на СИК, включваща интерактивно онлайн обучение чрез платформата „eGov-box“, спонсорирано с лицензи, предоставени от община Пловдив и присъствено, за тези членове, които нямат възможност да се възползват от онлайн формата.

Съгласно Решение №81-НС/12.03.2021 г., обученията ще се извършват по следния график:

Проверка на техническата възможност за участие в онлайн обучението, участниците могат да извършат на 23.03.2021 от 08:00 до 20:00 на адрес:   http://rik16.egov-box.bg/login.aspx?meet=221742408245

За да се включите в онлайн обучението е необходимо да изберете посочения по-горе линк за вашия район. Онлайн платформата ще е достъпна в обявените дни и часове. Ползването и може да стане от компютър, таблет или смартфон.

Членовете на СИК, които нямат възможност да се включат в онлайн обучението могат да участват в присъствената форма, която ще се проведе в Международен Панаир Пловдив, ПАЛАТА № 3. Влизането става от пешеходния вход от бул. „Марица” по дни, часове и райони, както е описано по-горе.

13.03.2021

Съобщение

Със свое решение №6-НС/16.02.2021 г., изменено с решение №80-НС/12.03.2021 г. РИК 16 - Пловдив създаде работни групи, като разпредели членовете на комисията по административни райони, както следва:

За район „Централен“
 • Силвия Петрова
 • Антон Вътов
 • Тодор Анчев
За район „Източен“
 • Сюрия Дене
 • Владимир Докторов
 • Гергана Костадинова
За район „Западен“
 • Наум Китанов
 • Димитър Згуров
 • Калоян Сухоруков
За район „Северен“
 • Цеца Бресковска
 • Мария Атанасова
 • Николай Стойчев
За район „Южен“
 • Заприн Динев
 • Манка Бабаджанова
 • Николай Чунчуков
За район „Тракия“
 • Радина Петрова
 • Райна Бонева
 • Анастасия Маташева
09.03.2021

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

          Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 20 март 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението потърсете от съответната общинска администрация. На много места това е възможно чрез електронна поща, факс и др.

 

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

           Заявленията  (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/2 март 2021 г.)  се подават от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., включително.

           Заявлението може да бъде подадено от:

 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаещи да гласуват и имат постоянен адрес на територията на съответната община.
 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които имат настоящ адрес на територията на съответната община и са подали предварително заявление Приложение №12-НС  и са вписани в избирателният списък за гласуване по този настоящ адрес (приложение 12-НС се подава до 20.03.21 пред съответната общинска администрация)

 

            Адреси и контакти за подаване на заявленията потърсете от общинските администрации съгласно адресната регистрация.

27.02.2021

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, С КВОТИ В СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 16 МИР - ПЛОВДИВ

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на замени в състатите на СИК, Районна избирателна комисия 16 - Пловдив указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения ТУК ОБРАЗЕЦ , като при желание за ваксина да попълнят съответната колона в таблицата.

25.02.2021

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

20.02.2021

Съобщение относно членовете на СИК

Във връзка с писмо с изх.№ НС-15-24/18.02.2021г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия шестнадесети изборен район - Пловдив уведомява всички заинтересовани лица, в случай на настъпили промени в съставите на секционните избирателни комисии, при подаване на предложение на замяна ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да има информация дали новоназначения член желае да се ваксинира срещу COVID-19.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 197-НС / 08.04.2021

  относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

 • № 196-НС / 06.04.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

 • № 195-НС / 06.04.2021

  относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения