Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Пловдив Град, 12.03.2021

ОТНОСНО: провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК специализираните СИК, в изборите в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Шестнадесети изборен район – Пловдив

С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, ПСИК, както и на основание чл.72, ал. 1, т.1 и т.3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Шестнадесети изборен район - Пловдив

Р Е Ш И:

1. Определя график за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, както следва:

24 МАРТ 2021 г. /СРЯДА/

18:00ч. РАЙОН  „ЦЕНТРАЛЕН”

25 МАРТ 2021 г. /ЧЕТВЪРТЪК/

18:00ч. РАЙОН „ЮЖЕН”

26 МАРТ 2021 г. /ПЕТЪК/

18:00ч. РАЙОН „ИЗТОЧЕН”

29 МАРТ 2021 г. /ПОНЕДЕЛНИК/

18:00ч. РАЙОН „ТРАКИЯ”

30 МАРТ 2021 г. /ВТОРНИК/

18:00ч. РАЙОН ”СЕВЕРЕН”

31 МАРТ 2021 г. /СРЯДА/

18:00ч. РАЙОН „ЗАПАДЕН”, ПСИК

1 АПРИЛ 2021г. /ЧЕТВЪРТЪК/

18:00 ч. избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и местата за задържане.

 2. Обучението ще се проведе едновременно онлайн, като линкът за достъп ще бъде публикуван на сайта на РИК 16, а именно: www.rik16.cik.bg в рубрика „съобщения” и присъствено в Международен Панаир Пловдив, ПАЛАТА № 3, като влизането става от пешеходен вход на комплекса от бул. „Марица” по дни, часове и райони, както е описано по-горе.

3. Обучението ще се проведе от работна група по методическите указания и провеждане на обучения на членовете на СИК, съвместно с представители на Общинската и районните администрации, МВР и Районни служби за пожарна безопасност и защита на населението.

4. Настоящото решение да се изпрати на Общинската и районните администрации и на централите на политическите партии и коалиции от партии за сведение.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Радина Бойчева Петрова

* Публикувано на 12.03.2021 в 23:21 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения