Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 195-НС
Пловдив Град, 06.04.2021

ОТНОСНО: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

Във връзка с установена липса на последната страница на секционния протокол, съдържащ подписите на членовете на секционната комисия за изборни секции 162201009 и  162201012 в район „Централен“ е невъзможно сканирането на секционния протокол и генериране на копие на данните за ЦИК за целия изборен район.   

В тази връзка, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

УКАЗВА на изчислителния пункт към РИК 16 – Пловдив град на „Информационно обслужване АД“ да извърши сканиране на секционните протоколи на секции 162201009 и 162201012 без последната страница и да генерира на технически носител числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 07.04.2021 в 10:18 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения