Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
Пловдив Град, 15.03.2021

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за Шестнадесети изборен район - Пловдив и одобряване на тиража на бюлетините за отпечатване в Шестнадесети изборен район – Пловдив за произвеждането на избори за народни представители на 04.04.2021г.

На 12.03.2021г., в РИК 16 Пловдив постъпи писмо от ЦИК с изх.№ НС-15-147/12.03.2021г., с което на всички РИК е указано да се стартира процедурата по одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 04.04.2021г. в съответния изборен район. В писмото е наличен и линк към графичния файл с образец на бюлетината за 16 МИР, Пловдив – град за произвеждането на избори за народни представители на 04.04.2021 г.

Предвид горното, както и  на основание на чл. 70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.1,  Решение № 2134-НС от 25.02.2021 г. на ЦИК, писмо с изх. № НС-15-147/12.03.2021г. на ЦИК и писмо с  вх. № 54/05.03.2021 год., получено от Секретаря на Община Пловдив, Районната избирателна комисия 16 - Пловдив,

РЕШИ:

 1. ОДОБРЯВА графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в  изборите за народни представители на дата 04.04.2021 год., за Шестнадесети изборен район - Пловдив. Образецът на бюлетината, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на РИК 16 – Пловдив, да се приложи като неразделна част от настоящото решение.
 2. ОТХВЪРЛЯ предложения тираж 310 000 хиляди (триста и десет хиляди), посочен в електронната система за управление на бюлетини за избори за народни представители.
 3. УТВЪРЖДАВА тиража на бюлетините за Шестнадесети изборен район - Пловдив в размер на 339 500 (триста тридесет и девет и петстотин хиляди) броя – съгласно писмо с вх. № 54/05.03.2021 год., получено от Секретаря на Община Пловдив. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в три дневен срок от неговото обявяване.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 15.03.2021 в 12:00 часа

Календар

Решения

 • № 197-НС / 08.04.2021

  относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

 • № 196-НС / 06.04.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

 • № 195-НС / 06.04.2021

  относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения