Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 197-НС
Пловдив Град, 08.04.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

Във връзка с Решение № 191-НС/04.04.2021г. и Решение № 126-НС/30.03.20201г. на РИК 16, относно назначаването на “специалисти-технически сътрудници” за подпомагане дейността на РИК 16 - Пловдив за приемането на протоколите с резултатите от СИК/ПСИК в изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК при произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021 г., както и с оглед приетото Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК, с което е изменено и допълнено Решение № 1991-НС/05.02.2021г. на ЦИК относно размера на възнагражденията на специалистите – технически сътрудници, назначени за подпомагане на РИК при приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ т. 1 от Решение № 191-НС/04.04.2021г. и Решение № 126-НС/30.03.20201г. на РИК 16 като „при възнаграждение  от 100 лева“, да се чете „при възнаграждение от 150 лева“.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 09.04.2021 в 15:38 часа

Свързани решения:

126-НС/30.03.2021

191-НС/04.04.2021

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения