11.10.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 12.10.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

07.10.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 08.10.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

04.10.2021

Места за обявяване на избирателните списъци

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив информира всички избиратели относно местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със Заповед № 21 ОА-2617(1)/24.09.2021 г. на кмета на Община Пловдив, на територията на Шестнадесети изборен район-Пловдив, както следва:

 

04.10.2021

Съобщение до избирателите

Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив уведомява избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, че може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по един от следните начини:

 • Чрез SMS;
  • *Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  • *Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
02.10.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 30 септември 2021 г., 9:00ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.
Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.
Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.
Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на:
Предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:
а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа);
б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.
в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат (Приложение №1 към Решение на ЦИК №566-НС/21.09.2021 г.)

30.09.2021

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 01.10.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

28.09.2021

Приемане на документите за регистрация на инициативните комитети

Приемането на документите  за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. се извършва от 26.09.2021г. до 04.10.2021 г. всеки ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ №20, етаж 2, офис на РИК 16.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 04.10.2021г.

ВАЖНО:

Инициативният комитет се регистрира в РИК 16, като представя   Заявление за регистрация на инициативен комитет (по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК) (Приложение № 66-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 04.10.2021 г. 

Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

 • имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;
 • имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;
 • искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 • адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец - Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК)(Приложение № 69-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК; 

г) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

25.09.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 27.09.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

 • № 158-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

 • № 157-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения