Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 157-ПВР
Пловдив Град, 21.11.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

Във връзка с откриването на изборния ден за народни представители и президент и вицепрезидент на дата 21.11.2021 год. и неявили се членове в съставите на СИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия следва да вземе решение за попълване на ръководствата на съответните СИК на територията на изборния район, където има неявили се членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция. Попълването на ръководствата на всяка СИК ще се извърши от явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК.

Предвид на гореизложеното, както и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 92, ал. 3 от Изборния кодекс, РИК 16 – Пловдив,

 Р Е Ш И:

 • НАЗНАЧАВА в ръководствата на СИК (председател; зам.-председател и секретар) членовете на СИК, описани в Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение и им издава нови удостоверения, съобразно заеманата от тях ръководна позиция в съответната СИК на територията на Шестнадесети изборен район – Пловдив.
 • АНУЛИРА удостоверенията на членовете по т.1, издадени преди 21.11.2021 год.
 • АНУЛИРА удостоверенията на всички членове на СИК, неявили се в изборния ден – 21.11.2021 год.

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Стоилов Василев

Секретар: Мурад Ферад Ферад

* Публикувано на 22.11.2021 в 15:02 часа

Календар

Решения

 • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

 • № 158-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

 • № 157-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения