09.11.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ В СИК

Уведомяваме всички членове на секционни избирателни комисии, че при заявено от тях желание, възнагражденията им за участието в изборите могат да бъдат изплатени по банков път, по посочена от тях лична банкова сметка. За целта, в изборния ден е необходимо на представителя на общинската администрация да бъде предадено удостоверение /копие/ за банкова сметка, издадено от съответната банка или справка за IBAN, генерирана от система за електронно банкиране.

09.11.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 10.11.2021г. от 17:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7

09.11.2021

Обучение на членовете на СИК

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява членовете на СИК, ПСИК и Специализирани СИК, че ще бъдат проведени онлайн обучения на съставите им по следния график:

09 ноември 2021 г. /вторник/ от 18:00 часа

 • СИК на територията на Район „Централен“
 • СИК на територията на Район „Източен“

10 ноември 2021 г. /сряда/ от 19:00 часа

 • СИК на територията на Район „Западен“
 • СИК на територията на Район „Северен“
 • ПСИК и Специализирани СИК

11 ноември 2021 г. /четвъртък/ от 19:00 часа

 • СИК на територията на Район „Южен“
 • СИК на територията на Район „Тракия“

Към обучениетоИзтегли Zoom Client

Обучението ще се проведе дистанционно с програмен продукт Zoom. За да се включите в обучението, трябва да имате инсталиран Zoom Client (Изтегли от тук) на вашето устройство - компютър, телефон или таблет. Натиснете бутона по-горе [Към обучението] и ще бъдете препратени към онлайн срещата.

Бутонът за преход към обучението ще бъде активен на тази страница в деня на обучението 10 минути преди обявения график.

Представители на съответните районни администрации ще се свъжат по телефона с председателите на СИК и ще предоставят координатите на останалите членове в комисията.

Всички участници в обученията ще имат възможност на зададат своите въпроси относно изборния процес както на обучителите от РИК, така и на представителите на “СИЕЛА НОРМА” АД.

 

07.11.2021

ГЛАСУВАНЕ В ПОДВИЖНА СЕКЦИЯ ЗА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

В периода 1 – 14 ноември избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация могат да подадат заявление за гласуване в подвижна Covid секция по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

1. Чрез сайта на ЦИК на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021. Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.

2. Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) на мейл: [email protected], както и на обявените мейли на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

3. Чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.

4. Чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) по пощата: на адреса на районната администрация в Община Пловдив, в чийто обхват попада адреса на карантиниране или на адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1.

5. На безплатен телефонен номер 0800 112 32.

06.11.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 08.11.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7

04.11.2021

Съобщение

РИК 16 Пловдив град уведомява жителите на р-н „Централен“, че на 06.11.2021 г. ще бъде извършено обучение със СУЕМГ на ул. „Струма“ № 2 (АРКАТА) от 11:00 - 13:00 ч.

04.11.2021

Демонстрация с машини за гласуване

РИК-16, Пловдив град, уведомява гражданите на Община Пловдив, че всеки ден в периода от 29.10.2021 г. до 07.11.2021 г. от 10:00 до 16:00 часа на адреса на РИК 16 - гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 1, стая 104, всеки гражданин има възможността да направи пробно гласуване на демонстрационна машина, предназначена за обучение относно изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г.

Със съдействието на Община Пловдив демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ), ще се провеждат и по следния график:

 • Район „Централен“ - 3 и 11 ноември 2021 г., от 11 до 15 часа - в сградата на общината на адрес: пл. "Стефан Стамболов" № 1;
 • Район „Източен“ – 10 и 11 ноември 2021 г., от 12 до 16 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 274, а извън посочените часове – обучението ще се проведе на територията на район Източен;
 • Район „Западен“ – 4 и 9 ноември 2021 г., от 9 до 13 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 1А;
 • Район „Северен“ – 4 и 11 ноември 2021 г., от 12 до 15 часа, пред сградата на ТЗ ГРАО ( парк "Надежда") , ул. Ален Мак № 4;
 • Район „Южен“ – 5 и 10 ноември 2021 г., от 9 до 13 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 73А;
 • Район „Тракия“ – 2 и 9 ноември 2021 г., от 10 до 14 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ № 63.

Освен това демонстрации ще бъдат проведени и на следните адреси:

 • 05.11.2021 г., от 10:00 до 12:00 ч. - Кооперативен пазар в кв. „Източен“
 • 05.11.2021 г. от 12:00-14:00 ч. на ул. „Елба“ № 6
 • 06.11.2021 г., от 11:00 до 13:00 ч., на ул. „Струма“ №2 (Арката); р-н „Централен“

Гражданите могат лично да получат опит за работата с устройството при провеждане едновременно на избори за народни представители и президент и вицепрезидент, както и да получат разяснения от членове на РИК 16. Демонстрациите се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки!

02.11.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 03.11.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

01.11.2021

Съобщение

РИК 16 Пловдив град уведомява гражданите на Община Пловдив, че със съдействието на Община Пловдив демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) ще се провеждат по следния график:

 1. Район „Централен“ - 3 и 11 ноември 2021 г., от 11 до 15 часа - в сградата на общината на адрес: пл. "Стефан Стамболов" №1;
 2. Район „Източен“ – 10 и 11 ноември 2021 г., от 12 до 16 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №274
 3. Район „Западен“ – 4 и 9 ноември 2021 г., от 9 до 13 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №1А,
 4. Район „Северен“ – 4 и 11 ноември 2021 г., от 12 до 15 часа, пред сградата на ТЗ ГРАО ( парк "Надежда") , ул. Ален Мак №4.
 5. Район „Южен“ – 5 и 10 ноември 2021 г., от 9 до 13 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония“ №73А
 6. Район „Тракия“ – 2 и 9 ноември 2021 г., от 10 до 14 часа, в сградата на общината на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ №63

Гражданите могат лично да получат опит за работата с устройството при провеждане едновременно на избори за народни представители и президент и вицепрезидент, както и да получат разяснения от членове на РИК 16. Демонстрациите се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки!

30.10.2021

организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка

С Решение №830-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК се определя организацията на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни редставители на 14 ноември 2021 г.

30.10.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 01.11.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

27.10.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 28.10.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

22.10.2021

ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, С КВОТИ В СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на замени в състатите на СИК, Районна избирателна комисия 16 - Пловдив указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения ТУК ОБРАЗЕЦ .

18.10.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 19.10.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

15.10.2021

За избирателите с трайни увреждания

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, напомня че избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г. включително, в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страниците на общинските администрации по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 30.10.2021 г. включително, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г. включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена ПСИК.

Органът на съответната общинска администрация установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение: 

 • служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
 • като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.
15.10.2021

места за агитационни материали

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, информира че със заповед № 21 ОА-2740/08.10.2021 г., на кмета на община Пловдив са определени временни места по райони за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г., както и при евентуален втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.

15.10.2021

гласуване по настоящ адрес

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, напомня на избирателите, които имат регистриран настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния им адрес, че могат да подадат заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на предстоящите избори на 14.11.2021 г. Вписването се отнася и за изборите на 21.11.2021 г., при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.
Заявлението за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес се подава НЕ по-късно от 30.10.2021 г. включително.
Заявлението може да се подаде по следните начини:
1. на хартиен носител (Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа) до кмета по настоящия адрес на избирателя и саморъчно подписано;
2. електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.
ВАЖНО! Вписването в списък за гласуване по настоящ адрес на предходни избори НЕ е приложимо за предстоящите избори. За да гласуват по настоящ адрес на изборите на 14.11.2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, избирателите подават ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

13.10.2021

ВАЖНО!

В съответствие с Писмо изх. № 03-1060-1/12.10.2021 г. на Директора на РЗИ – Пловдив относно противоепидемичните мерки, необходими за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14.11.20121 г. при обявена извънредна епидемична обстановка, РИК 16 Пловдив публикува указанията на Министерство на здравеопазването и адресите на разкритите ваксинационни пунктове в Пловдивска област.

 

12.10.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 13.10.2021г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

 • № 158-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

 • № 157-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения