Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Пловдив Град, 04.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение относно назначаването на “специалисти-технически сътрудници” за подпомагане дейността на РИК 16 - Пловдив за приемането на протоколите с резултатите от СИК/ПСИК в изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК при произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

На основание чл.63, и чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1991-НС/05.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия-Шестнадесети район – Пловдив

РЕШИ

 1. Създава към РИК 16 - гр. Пловдив работна група от „специалисти-технически сътрудници“ за техническо обезпечаване на работата на комисията при приемането на протоколите с резултатите от СИК/ПСИК в изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при възнаграждение от 100.00 лева, определено с Решение № 1991-НС/05.02.2021г. на ЦИК в частта му по точка 8.
 2. Определя персоналния състав на специалистите, както следва:

Октай Рамис Шериф, ЕГН:**************

 1. Срокът на договора, който ще се сключи следва да бъде от 4 април до окончателното приемане на протоколите от СИК/ПСИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК от произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
 2. Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на община Пловдив, с оглед сключване на граждански договори с лицето по точка 2.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 07.04.2021 в 10:10 часа

Свързани решения:

197-НС/08.04.2021

Календар

Решения

 • № 197-НС / 08.04.2021

  относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

 • № 196-НС / 06.04.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

 • № 195-НС / 06.04.2021

  относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения