Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Пловдив Град, 02.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „МИР“, регистрирана с Решение на ЦИК № 2055-НС/15.02.2021г. за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021 г., подписано от Димитър Илиев – пълномощник на партията, упълномощен от Симеон Славчев – председател и представляващ политическата партия. Към предложението са приложени: 8 /осем/  бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 67 от изборните книжа). Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 65 от изборните книжа), подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 23 на 01.03.2021 г. в 14:35 часа във входящия регистър на РИК на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на 8 /осем/ кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021г.                                                                                                                                         

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16 – Пловдив констатира, че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК. Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив,

РЕШИ:

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 70-НС от изборните книжа) следните кандидати:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН

1

Димитър

Димитров

Митев

**********

2

Ивайло

Петров

Манджуков

**********

3

Милена

Георгиева

Вацова

**********

4

Арсен

Людвиг

Назарян

**********

5

Онник

Харутюн

Таракчиян

**********

6

Анелия

Руменова

Парапунова

**********

7

Диана

Аргирова

Николова

**********

8

Стамен

Цветанов

Македонски

**********

 

3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация по образец (Приложение № 71-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 02.03.2021 в 19:24 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения