Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Пловдив Град, 16.02.2021

ОТНОСНО: създаване на работни групи на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив и разпределение на членовете на комисията по райони.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия-Шестнадесети район – Пловдив

РЕШИ

1. Създава следните работни групи в РИК 16 – Пловдив, като разпределя членовете на комисията по административни райони, както следва: 

1.1. За район „Централен" създава работна група в състав:

 • Силвия Петрова
 • Антон Вътов
 • Тодор Анчев

1.2. За район „Тракия" създава работна група в състав:

 • Радина Петрова
 • Райна Бонева
 • Георги Гатев

1.3. За район „Северен" създава работна група в състав:

 • Цеца Бресковска
 • Мария Атанасова
 • Александър Пецов

1.4. За район „Южен" създава работна група в състав:

 • Заприн Динев
 • Манка Бабаджанова
 • Николай Чунчуков

1.5. За район „Западен" създава работна група в състав:

 • Наум Китанов
 • Димитър Згуров
 • Калоян Сухоруков

1.6. За район „Източен" създава работна група в състав:

 • Сюрия Дене
 • Владимир Докторов
 • Гергана Костадинова

2. Определените по т. 1 работни групи следят за правилното и законосъобразно протичане на подготовката и произвеждането на изборите за народни представители в съответните административни райони на територията на община Пловдив, като контролират и отговарят за:

2.1. своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци, образуването на избирателните секции и осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания;

2.2. състава и дейността на СИК/ПСИК, включително изготвяне на проекти на решения на Районната избирателна комисия за назначаване на съставите им и промените в тях, консултират и подпомагат дейността на  назначените СИК/ПСИК, находящи се на територията на съответните райони;

2.3. регистрирането на кандидатски листи по партии, коалиции и инициативни комитети;

2.3. методическите указания и провеждане на обучение на членовете на СИК/ПСИК;

2.4. условията и реда за провеждане на предизборната кампания и за организиране и провеждане на информационно-разяснителната кампания;

2.5. снабдяването на СИК/ПСИК с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролират тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;

2.6. подпомагат работната група по жалбите и сигналите, като в случай на постъпили такива и при възлагане от председателя на РИК, извършват действия по изясняване на факти и обстоятелства за извършени нарушения на Изборния кодекс, включително и на място в съответните райони.

2.7. В изпълнение на отговорностите си, членовете на работните групи изготвят проекти на решения, които докладват своевременно да председателя.

3. Създава работна група към РИК 16 – Пловдив, отговаряща за разглеждане на постъпилите жалби и сигнали, воденето на електронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях, при спазване на указанията за комплектуване на преписките по жалбите и сигналите срещу решенията на РИК, съгласно Решение № 2005-НС от 10.02.2021г. на ЦИК, както и осигуряване взаимодействието с органите на държавната/общинска администрация, на които са възложени отговорности по организацията на изборния процес, с ръководител Калоян Сухоруков и членове:

 • Наум Китанов, Радина Петрова, Цеца Бресковска, Тодор Анчев, Манка Бабаджанова, Заприн Динев

3.1. Председателят може при преценка да разпределя регистрирани жалби и сигнали към членове на РИК извън работната група по т.3 - за разглеждане, обработка и окомплектоване в сроковете и по реда на ИК и на Решенията на ЦИК.

4. Създава работна група по организационно-техническите въпроси, воденето и обявяването на публичния регистър на застъпниците, както и списък на упълномощените представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване, в състав:

 • Райна Бонева, Силвия Петрова, Димитър Згуров

5. Създава работна група, в състав:

 • Калоян Сухоруков
 • Радина Петрова
 • Манка Бабаджанова
 • Заприн Динев
 • Георги Гатев

5.1. Възлага на работната група по т. 1 от настоящото Решение да извърши разпределението на местата в СИК/ПСИК и техните ръководства между партиите и коалициите за всяко отделно населено място на територията в общината и районите при спазване на Методическите указания за прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 92 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс при назначаване на съставите на СИК/ПСИК на територията на общината в изборите за народни представители и последващите релевантни актове, като изготви проект на решение.

5.2. Проектът на решение да бъде изготвен до 22.02.2021г. и да се докладва на заседанието на РИК.

6. В работните групи могат да участват и други членове на РИК 16-Пловдив.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 16.02.2021 в 20:33 часа

Свързани решения:

55-НС/01.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 62-НС / 02.03.2021

  относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на Патриотична коалиция„ВОЛЯ и НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 04. април 2021 г.

 • № 61-НС / 02.03.2021

  относно: Изменение и допълнение на Решение № 26-НС от 27.02.2021г. на РИК 16

 • № 60-НС / 02.03.2021

  относно: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

всички решения