Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 194-НС
Пловдив Град, 06.04.2021

ОТНОСНО: Жалба от Иван Петков, кандидат за народен представител от Коалиция ,,БСП ЗА БЪЛГАРИЯ‘‘ за нерегламентирано разположени агитационни материали на ПП „ДПС”.

С вх. № 13/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпила жалба от господин Иван Богомилов Петков, кандидат за народен представител от коалиция „БСП за България“, в която твърди, че на 02.04.2021г. по продължението на ул. „Ландос“, на редица стълбове от двете страни на улицата са поставени агитационни материали на ПП „ДПС“ на места, попадащи извън определените такива със Заповед № 21 ОА 625/26.02.2021г., изменена и допълнена със Заповед № 21 ОА 719/11.03.2021 г. на кмета на Община Пловдив. Настоява се за извършване на проверка и премахване на същите. Към сигнала са приложени и пет броя цветни снимки.

След постъпване на жалбата, ръководителят на работната група по разглеждане на постъпилите жалби и сигнали, съгласно Решение № 6-НС/16.02.2021г. на РИК 16 е разпоредил проверка от членове на комисията. Членове на РИК 16 са извършили проверка на посоченото в жалбата място на 04.04.2021г. в 10:40 часа и са констатирали следното:  

По ул. „Ландос“, в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Елба“ са налични остатъци от агитационни материали, като не са видни нито името на политическата партия, в чиято полза са издадени, нито номера в интегралната бюлетина.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 13/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 от господин Иван Богомилов Петков, кандидат за народен представител от коалиция „БСП за България“.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 07.04.2021 в 10:16 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения