Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 193-НС
Пловдив Град, 04.04.2021

ОТНОСНО: Жалба от Николина Деспотова, кандидат за народен представител от ПП „Има такъв народ“ за нарушения на ИК

С вх. 34/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпила жалба от госпожа Николина Деспотова, кандидат за народен представител от ПП „Има такъв народ“, в която се излагат твърдения, че в секция 60 район „Южен“ председателят на СИК отказва да приеме жалба от застъпник на кандидатската листа по отношение на обстоятелството, че в СИК не са спазвали разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК, а именно да вписват в графа „Забележка“ начина, по който избирателят е упражнил правото си на вот. Отделно се твърди, че в секция 5 в район „Тракия“ председателката на СИК е попълнила беловата на протокола с изборните резултати. Била е подадена жалба пред същия СИК, но последният не се е произнесъл с решение по жалбата, както изисква чл. 100, ал. 1, т. 6 от ИК.

След постъпване на жалбата, член на РИК се е свързал с председателят на РИК 16 и е указал начина, по който следва да продължи работа. Следва да се отбележи, че действително разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК предполага вписване на начина, по който гласоподавателят упражнява правото си на глас, но до колкото в настоящите избори ЦИК е приел вариант за протокол, в който липсва контрола, която да отчита броя на избирателите които гласуват с хартиена бюлетина или чрез специализирано устройство за машинно гласуване, подобно вписване е безпредметно и това е причината, по която подобно действие не е залегнало в методическите указания за СИК, приети с Решение № 2261-НС/19.03.2021г. на ЦИК. Членовете на СИК не са специализиран административен орган и от членовете не може да се очаква да познават в детайли изборното законодателство. Те са длъжни да спазват методическите указания на ЦИК, както и указанията и решенията на РИК. В този смисъл не може да се възприеме, че по този въпрос е налице нарушение. 

По отношение на предварителното попълване на протокола, дадени са нарочни указания на председателя на 5-та секция в район „Тракия“, като същият обяснява, че е попълнил единствено числата касаещи броя бюлетини, които е приел в предизборния ден, както и броя на гласоподавателите съгласно избирателния списък, до колкото те са константни и не могат да подлежат на промяна. Председателят твърди, че тези действия са предизвикани единствено от желанието на комисията да се свърши възможно най-много работа през изборния ден и да не се оставя всичко за последния момент. Установява се, че в протокола не са попълнени никакви други числови данни. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

 

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с 34/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 от госпожа Николина Деспотова, кандидат за народен представител от ПП „Има такъв народ“.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 07.04.2021 в 10:13 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения