Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Пловдив Град, 04.04.2021

ОТНОСНО: Жалба от Ивайло Спасов, упълномощен представител на ПП „Консервативно обединение на десницата“ за нарушение на Изборния кодекс

С вх. № 20/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпила жалба от Ивайло Спасов, упълномощен представител на ПП „Консервативно обединение на десницата“, в която се твърди, че в изборния ден в социалната мрежа „Фейсбук“ е налична платена реклама от КП „Демократична България“ на кандидата за народен представител Манол Пейков.

След извършена проверка действително се установява, че такава платена публикация е налична, но до колкото случая разпространяването на изображения, текстове и аудио-визуални материали в социалните мрежи съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК са извън обхвата на контрол за проверка на законосъобразност от избирателните комисии съгласно Изборния кодекс и те не подлежат на разглеждане.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 20/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 от Ивайло Спасов, упълномощен представител на ПП „Консервативно обединение на десницата“.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 04.04.2021 в 15:22 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения