Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 189-НС
Пловдив Град, 04.04.2021

ОТНОСНО: Жалба от адв. Александра Стеркова, упълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“ за нарушение на Изборния кодекс

С вх. № 22/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпила жалба от Александра Стеркова, упълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“, в която се твърди, че в 83-та секция район „Централен“ СИК е предоставила изборните книжа и документация на лице, което е отказало да се идентифицира. На място е пристигнал представител на органите на МВР за да установи самоличността на лицето.

В така подадената жалба не се сочи извършването на конкретно нарушение – какви изборни книжа и на кого са били предоставени. До колкото няма данни за самоличността на посоченото лице РИК-16 не може да прецени, че същото не е имало право да борави с тях. До колкото не е постъпвал сигнал от страна на органите на МВР, които в крайна сметка се твърди да са установили самоличността на лицето, че изборни книжа се намират в лице, което няма право на достъп до тях, жалбата остава без предмет.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 22/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпила жалба от Александра Стеркова, упълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 04.04.2021 в 15:27 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения