Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 187-НС
Пловдив Град, 04.04.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Елена Станоева, препратен от Шесто районно управление Полиция, подаден на тел. 112 за нарушение на Изборния кодекс

С вх. № 20/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпил сигнал чрез дежурна част на 6 РУ-Пловдив от Елена Станоева, в който твърди, че в 4-та секция район „Северен“ при премахване на контролния отрязък на бюлетината същата се е разтворила и се е видял нейния вот.

Осъществен е контакт с ръководството на СИК 4 в район „Северен“, като от там дават обяснения, че при излизане от тъмната стаичка и при предаване на бюлетината за откъсване на контролния отрязък, бюлетината не е била сгъната във вида, в който е била предадена на жалбоподателката, а именно съгласно указанията дадени с Решение № 2272-НС/20.03.2021г. В този смисъл се установява, че разтварянето на бюлетината е станало неволно, лицето е упражнило правото си на глас и не е налице умишлено нарушаване на разпоредби от Изборния кодекс.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 20/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 чрез дежурна част на 6 РУ-Пловдив от Елена Станоева.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 04.04.2021 в 15:02 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения