Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Пловдив Град, 04.04.2021

ОТНОСНО: Жалби от Любомир Ангелов Чакъров, наблюдател от българска неправителствена организация сдружение „Аз обичам Пловдив“.

С вх. № 12/04.04.2021г., 14/04.04.2021г., 15/04.04.2021г., 16/04.04.2021г., 17/04.04.2021г. и 18/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 са постъпили жалби от Любомир Ангелов Чакъров, наблюдател от българска неправителствена организация сдружение „Аз обичам Пловдив“ в която твърди, че са налице нарушения както следва:

 • В секция 35 район „Източен“ липсва председател и машините за гласуване не са включени в целия район „Източен“;
 • В секция 40 район „Източен липсва председател и липсва тонер за принтера;
 • В секция 37 в район „Западен“ машината за гласуване не е пусната;
 • В секция 43 в район „Източен“ секретарят снима с мобилен телефон хората, които влизат в СИК и гласуват.
 • В училище „Найден Геров“, район „Източен“, липсват списъци, които указват кои улици и адреси попадат в секциите, образувани в училището.
 • На входа на училище „Кирил Нектариев“ в район „Източен“ са свършили маските и се връщат хора, които имат желание да гласуват.

След постъпване на жалбата, членове на РИК 16 са извършили необходимите справки и са установили, че в секции 35 и 40 в район „Източен“ преди 08:00 часа вече са били извършени замени на посочените за отсъстващи членове. Машините за гласуване работят както в целия район „Източен, така и в посочената секция 37 в район „Западен“, а в секция 40 в район „Източен“ не е установена липса на тонер. По отношение на секция 43 в район „Източен“, проведени са разговори с членове на секционната комисия от различни политически партии, включително с цялото ръководство, като се отрича изцяло извършването на действията описани в жалбата.

По отношение на училище „Найден Геров“, в жалбата не е уточнено за коя от двете сгради става въпрос, но е извършена справка с администрацията на район „Източен“, която отговаря и за двете училища и е установено, че твърдените като липсващи списъци са налични на предвидените за това места.  

По отношение на училище „Кирил Нектариев“, след извършена справка с администрацията на район „Източен“ е установено, че маски са налични и не са връщани граждани, желаещи да упражнят правото си на глас. В този смисъл в РИК 16 не са постъпвали жалби от граждани, чиито право на глас е бил отнет по каквато и да е причина.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 12/04.04.2021г., 14/04.04.2021г., 15/04.04.2021г., 16/04.04.2021г., 17/04.04.2021г. и 18/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 от Любомир Ангелов Чакъров, наблюдател от българска неправителствена организация сдружение „Аз обичам Пловдив“.

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че системното подаване на неоснователни жалби представлява злоупотреба с право, което се явява упражняване на право в противоречие на неговото предназначение. В случай, че се установи продължаващо и системно процесуално поведение в идентична посока, РИК 16 ще упражни правото си да откаже да даде защита на легитимното право за подаване на жалби и ще преустанови тяхното разглеждане.            

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 04.04.2021 в 10:29 часа

Календар

Решения

 • № 197-НС / 08.04.2021

  относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

 • № 196-НС / 06.04.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

 • № 195-НС / 06.04.2021

  относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения