Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Пловдив Град, 04.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП “Републиканци за България“.

Постъпили са заявления с вх. №371/03.04.2021 г. във входящия регистър на РИК 16 - Пловдив, от Христо Ангелов Димитров, пълномощник, упълномощен представител на  Цветан Генчев Цветанов в качеството му на председател и представляващ ПП“Републиканци за България“. Към заявлението е представен и списък на политическите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД е констатирано съответствие с нормативните изисквания.

 

С оглед гореизложеното, както и на основание чл.72 ал.1 т.1, във връзка с чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 16 Пловдив

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения от  Христо Ангелов Димитров списък от 51 бр.  упълномощени представители на ПП“ Републиканци за България“ за изборите за народни представители на 04.04.2021 год., за които са спазени изискванията, съгласно Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК.

Васил Радев Русев

**********

№1/03.04.2021

Анелия Михайлова Стоянова

**********

№2/03.04.2021

Йордан Борисов Асенов

**********

№4/03.04.2021

Михаил Асенов Костадинов

**********

№5/03.04.2021

Райчо Михайлов Миланов

**********

№6/03.04.2021

Сандо Стоянов Асенов

**********

№7/03.04.2021

Стоян Сандов Асенов

**********

№8/03.04.2021

Йоско Ангелов Йосифов

**********

№9/03.04.2021

Огнян Янков Велев

**********

№11/03.04.2021

Янко Илиев Илиев

**********

№12/03.04.2021

Асен Стоянов Минков

**********

№13/03.04.2021

Мария Хариева Величкова

**********

№15/03.04.2021

Марин Атанасов Апостолов

**********

№19/03.04.2021

Митко Ангелов Методиев

**********

№20/03.04.2021

Сашо Орлинов Стоянов

**********

№21/03.04.2021

Асен Христов Насков

**********

№23/03.04.2021

Стефан Васков Станков

**********

№24/03.04.2021

Божидар Митков Караславов

**********

№25/03.04.2021

Красимир Насков Бонев

**********

№26/03.04.2021

Борис Борисов Иванов

**********

№28/03.04.2021

Димитър Асенов Джевизов

**********

№29/03.04.2021

Фанка Александрова Асенова

**********

№31/03.04.2021

Ангел Насков Чираков

**********

№32/03.04.2021

Димитър Ангелов Чираков

**********

№33/03.04.2021

Сийка Наскова Чиракова

**********

№35/03.04.2021

Калин Ангелов Ангелов

**********

№36/03.04.2021

Георги Асенов Чакъров

**********

№37/03.04.2021

Методи Костадинов Сандов

**********

№43/03.04.2021

Милка Ангелова Комитова

**********

№44/03.04.2021

Янко Васков Станков

**********

№45/03.04.2021

Иван Янков Станков

**********

№46/03.04.2021

Митко Юлиянов Камберов

**********

№48/03.04.2021

Благо Димитров Иванов

**********

№49/03.04.2021

Божидар Митков Иванов

**********

№50/03.04.2021

Наско Василев Иванов

**********

№51/03.04.2021

Емил Митков Иванов

**********

№53/03.04.2021

Игор Кула

**********

№54/03.04.2021

Георги Ангелов Попов

**********

№55/03.04.2021

Георги Маринов Георгиев

**********

№56/03.04.2021

София Иванова Георгиева

**********

№57/03.04.2021

Анет Петрова Ганева

**********

№58/03.04.2021

Владо Рангелов Василев

**********

№59/03.04.2021

Андрей Ангелов Петков

**********

№3/03.04.2021

МИТКО ГИНОВ ИВАНОВ

**********

№10/03.04.2021

ФАТМА АЗИСОВА АЛИЕВА

**********

№14/03.04.2021

РАЙЧО МАРИЕВ КОСТОВ

**********

№27/03.04.2021

МАРГАРИТА МИГЛЕНОВА СИМЕОНОВА

**********

№30/03.04.2021

ВЕЛИЧКА МИТКОВА КОДЖАМАНОВА

**********

№34/03.04.2021

СЕБАТИН ИДРИЗ РАМАДАН

**********

№39/03.04.2021

КЪЙМЕТ ЕНГИН ВЕЛИ

**********

№40/03.04.2021

ПЕТЬО ЯНКОВ СТАНКОВ

**********

№47/03.04.2021

 

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 04.04.2021 в 10:56 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения