Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Пловдив Град, 03.04.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Божидар Кръстев, препратен от Четвърто районно управление Полиция, подаден на тел. 112 за неправомерна агитация.

С вх. № 12/03.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпил сигнал с изх. № УРИ441000-3187/2021г. чрез дежурна част на 4 РУ-Пловдив от Божидар Кръстев, който твърди, че е налице неправомерна агитация, до колкото в участъка на Панаира до Водната палата са налице билбордове на политически партии или коалиции, които не са свалени.

Съгласно разпоредбата на чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс, партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали. До колкото този срок не е изтекъл, не е налице нарушение.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 12/03.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 от Божидар Кръстев, чрез 4-то РУ Пловдив.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:11 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения