Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Пловдив Град, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП“ВМРО- Българско национално движение“.

Постъпило е заявление с вх. №345/03.04.2021 г. във входящия регистър на РИК 16 – Пловдив подадено от Павел Рангелов Милушев преупълномощен  от Нина Георгиева Гьошева,пълномощник като  упълномощен представител на  Красимир Дончев Каракачанов в качеството му на председател и представляващ ПП“ВМРО- Българско национално движение“. Към заявлението е представен и списък на политическите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД е констатирано съответствие с нормативните изисквания.

 

С оглед гореизложеното, както и на основание чл.72 ал.1 т.1, във връзка с чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 16 Пловдив

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения от Павел Рангелов Милушев списък от 8 бр.  упълномощени представители на ПП“ВМРО- Българско национално движение“ за изборите за народни представители на 04.04.2021 год., за които са спазени изискванията, съгласно Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК.

 

 

 

 

1

Таня Ясенова Кошничарова

**********

272 от 03.04.2021 г.

2

Димо Григоров Желев

**********

273 от 03.04.2021 г.

3

Златомир Радостинов Петришки

**********

274 от 03.04.2021 г.

4

Анелия Василева Дернева

**********

275 от 03.04.2021 г.

5

Надежда Димитрова Дернева

**********

276 от 03.04.2021 г.

6

Димитър Николаев Костов

**********

277 от 03.04.2021 г.

7

Любка Вангелова Четалбашева

**********

278 от 03.04.2021 г.

8

Йордан Кънев Дингилски

**********

279 от 03.04.2021 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:11 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения