Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Пловдив Град, 03.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - БНО“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 година.

Постъпило е Заявление към № 4/02.04.2021г. за регистрация на застъпници в избирателни секции на кандидатска листа на „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - БНО“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Заявлението е подписано и внесено от Александър Червенков– пълномощник, упълномощен от Георги Георгиев – представител на коалиция „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - БНО“.

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение № 2087 – НС /17.02.2021г. на ЦИК, включващи и списък съдържащ имената на 6 (шест) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител.

След извършена проверка, се установи, че 6 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 117 ал. 4 и чл. 118 ал. 2  от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2087-НС от 17 февруари 2021 г. Районната избирателна комисия 16 - Пловдив

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 6 (шест) броя застъпници на кандидатска листа на „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - БНО“ в избирателни секции следните лица съгласно списък - неразделна част от настоящото решение и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 – Пловдив, както следва:

Име

ЕГН

Илия Хуманов Аврамов

**********

Христина Петрова Рангелова

**********

Лазар Вълков Богоев

**********

Красимир Славов Колев

**********

Христо Петров Грозев

**********

Кирил Георгиев Кошничарски

**********


 1. ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. От настоящото решение - съгласно Приложение № 46-НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:10 часа

Календар

Решения

 • № 197-НС / 08.04.2021

  относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

 • № 196-НС / 06.04.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

 • № 195-НС / 06.04.2021

  относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения