Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 180-НС
Пловдив Град, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името ПП Възраждане.

Постъпило е заявление с вх. №352/03.04.2021 г. във входящия регистър на РИК 16 - Пловдив, от Ангел Жеков Георгиев-пълномощник, упълномощен от Константин Тодоров Костадинов председател на ПП Възраждане.  Към заявлението е представен и списък на политическите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД е констатирано съответствие с нормативните изисквания.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл.72 ал.1 т.1, във връзка с чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 16 Пловдив.

РЕШИ:

 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения от  от Ангел Жеков Георгиев-пълномощник, упълномощен от Константин Тодоров Костадинов председател на ПП Възраждане.  списък от 22 (двадесет и два) бр.  упълномощени представители на ПП Възраждане за изборите за народни представители на 04.04.2021 год., за които са спазени изискванията, съгласно Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК.

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН/ЛН на представителя

№ и дата на пълномощното

1.

Марияна Васкова Гунчева

***********

1-16/03.04.2021г.

2.

Лилия Василева Попова

***********

2-16/03.04.2021г.

3.

Веска Христева Христова

***********

3-16/03.04.2021г.

4.

Мария Христова Христова

***********

4-16/03.04.2021г.

5.

Бистра Енчева Пенчева-Янева

***********

5-16/03.04.2021г.

6.

Антония Николаева Димитрова

***********

6-16/03.04.2021г.

7.

Гаврил Андонов Петков

***********

7-16/03.04.2021г.

8.

Росица Борисова Стояновска

***********

8-16/03.04.2021г.

9.

Костадинка Красимирова Държикова

***********

9-16/03.04.2021г.

10.

Валентин Яворов Томов

***********

10-16/03.04.2021г.

11.

Цветелина Красимирова Кръстева

***********

11-16/03.04.2021г.

12.

Мирослав Дончев Спасов

***********

12-16/03.04.2021г.

13.

Илиян Митков Николов

***********

13-16/03.04.2021г.

14.

Стилян Георгиев Лазаров

***********

14-16/03.04.2021г.

15.

Марина Нейчева Желязкова

***********

15-16/03.04.2021г.

16.

Анна Лучкова Петрова

***********

16-16/03.04.2021г.

17.

Михаела Валериева Петрова

***********

17-16/03.04.2021г.

18.

Стоян Ангелов Пенков

***********

18-16/03.04.2021г.

19.

Ивелин Севдалинов Каров

***********

19-16/03.04.2021г.

20.

Сотир Господинов Желев

***********

20-16/03.04.2021г.

21.

Михаела Красимирова Берова-Зекова

***********

21-16/03.04.2021г.

22.

Дарина Янакиева Иванова

***********

22-16/03.04.2021г.

 

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения