Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 179-НС
Пловдив Град, 03.04.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за Народни представители на 04.04.2021г.

В Районната избирателна комисия 16-Пловдив е постъпило писмо с Вх. № 367/ 03.04.2021г. относно предложение за промени в състава на СИК в район: Централен, Южен и Тракия. Към заявлението е приложено пълномощно на Станимир Ангелов Калайджиев  упълномощен от Веселин Найденов Марешки  в качеството му на представляващ от ПП „ВОЛЯ“.  Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен носител, така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив,

 

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от квотата на ПП „ВОЛЯ“ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото предложение Вх. № 367/ 03.04.2021г., подписано от представителя ПП „ВОЛЯ“ Станимир Калайджиев :

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Централен

162201042

Член

Цветелина Найденова Найденова

**********

Велко Кръстев Кръстев

**********

Южен

162205018

Член

Ангел Димов Колев

**********

Ибрахим Ибрахим Кутя

**********

Тракия

162206034

Член

Злати Атанасова Тодорова

**********

Злати Атанасова Тодорова

**********

 

 

 

 

 

 

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК да се анулират.
 1. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 2. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:07 часа

Календар

Решения

 • № 197-НС / 08.04.2021

  относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

 • № 196-НС / 06.04.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

 • № 195-НС / 06.04.2021

  относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения