Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
Пловдив Град, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция „БСП за България“.

Постъпило е заявление с вх. №365/03.04.2021 г. във входящия регистър на РИК 16 - Пловдив, от Красимир Николаев Карамфилов-пълномощник, упълномощен представител на Корнелия Нинова в качеството и на председател и представляващ коалиция „БСП за България“. Към заявлението е представен и списък на политическите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД е констатирано съответствие с нормативните изисквания.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл.72 ал.1 т.1, във връзка с чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 16 Пловдив.

РЕШИ:

 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения от  Красимир Карамфилов списък от 5 бр.  упълномощени представители на коалиция „БСП за България“ за изборите за народни представители на 04.04.2021 год., за които са спазени изискванията, съгласно Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК.

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Димитринка Стефанова Вакрилова

**********

4 от 03.04.2021

2

Тодор Димитров Стоилов

**********

8 от 03.04.2021

3

Костадин Илиянов Беларев

**********

5 от 03.04.2021

4

Николай  Атанасов Радев

**********

6 от 03.04.2021

5

Теодора Атанасова Халачева

**********

7 от 03.04.2021

 

 

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:06 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения