Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 17-НС
Пловдив Град, 15.08.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции и определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник председател и секретар в изборния район на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1203- НС/04.08.2022г. на ЦИК, както и  Заповед № 22-ОА-1815/09.08.2022г. на кмета на Община Пловдив, РИК 16- Пловдив,

 Р Е Ш И:

I. Формира единна номерация на избирателните секции в Шестнадесети изборен район – Пловдив, за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 02 октомври 2022 г, като единния номер на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри, групирани във вида АА ВВ СС ХХХ, където:

 1. АА е номерът на изборния район, а именно: район 16– Пловдив;
 2. ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ, за община Пловдив 22;
 3. СС е номерът на административния район от район 16– Пловдив, съгласно ЕКАТТЕ:
 4. 01 – за район „Централен“ ; 02 – за район „Източен“ ; 03 – за район „Западен“ ; 04 – за район „Северен“ ; 05 – за район „Южен“ ; 06 – за район „Тракия“.
 5. ХХХ е номерът на секцията в административния район.
 6. Утвърждава единните номера на избирателни секции в изборен район 16 – Пловдив, както следва:

№ на адм. район

наименование на административен район

номера на избирателните секции

общ брой секции

01

ЦЕНТРАЛЕН

от № 162201001
до № 162201100

100

02

ИЗТОЧЕН

от № 162202001
до № 162202070

70

03

ЗАПАДЕН

от № 162203001
до № 162203047

47

04

СЕВЕРЕН

от № 162204001
до № 162204073

73

05

ЮЖЕН

от № 162205001
до № 162205095

95

06

ТРАКИЯ

от № 162206001
до № 162206074

74

   

ОБЩО:

459

7. Общият брой на избирателните секции в район 16– Пловдив е 459 /четиристотин петдесет и девет/ броя.

II. Определя брой на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник председател и секретар, в изборния район на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район - Пловдив, както следва:

 • За секционни избирателни комисии до 500 избиратели включително – броят на членовете, включително председател, заместник председател, секретар и членове е 7 /седем/;
 • За секционни избирателни комисии над 500 избиратели – броят на членовете, включително председател, заместник председател и членове е 9 /девет/;

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 15.08.2022 в 20:03 часа

Календар

Решения

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

 • № 125-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

 • № 124-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения