Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Пловдив Град, 02.10.2022

ОТНОСНО: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл. 269 ИК и т. VI. 2 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за народни представители на 02.10.2022 г. в СИК № 162206027 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив

На 02.10.2022 г., в ч. 13:15, в Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, е постъпил сигнал от СИК № 162206027 относно един брой СУЕМГ в избирателна секция с една машина, преустановила работа в изборния ден. По надлежния ред, СИК № 16220027 е предоставил препис от Приложение № 5: Протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 във връзка с чл. 269 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

Р Е Ш И:

УКАЗВА  на СИК № 162206027, на територията на Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив, да премине към гласуване с хартиени бюлетини, като за установяване на резултата от гласуването съответно да върне формуляри от секционни протокол Приложение № 82-НС-м ведно с чернова на Приложение № 82-НС-м, както и Приложение 9-НС ведно с чернова на Приложение 9-НС към методическите указания и да попълни формуляри от секционни протоколи Приложение № 83-НС-хм с фабричен номер 16020052 ведно с чернова на Приложение № 83-НС-хм и формуляр от секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр с фабричен номер 16030052 ведно с чернова на Приложение № 84-НС-кр,  предадени им по ред, определен в Решение № 71-НС/21.09.2022 г. на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив.  

Препис от настоящото решение незабавно да се изпрати на районната администрация на район “Тракия”, гр. Пловдив, за изпълнение.

Препис от настоящото решение ведно с препис от Приложение № 5 - Протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за народни представители на 02.10.2022 г., незабавно да се изпрати на ЦИК, за сведение.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 02.10.2022 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения