Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
Пловдив Град, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно нарушение на Изборния кодекс, изразяващо се в разговор на език, различен от български в изборно помещение.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, е постъпил сигнал по телефона, регистриран с вх. № 11/02.10.2022 г., в регистъра за жалби и сигнали от Ашим Хюсен Хаджиасан, в който се твърди, че в 83 секция в район „Централен“, член на секционната комисия говори на турски език. Също така е бил обиждан в коридора пред изборните помещения в сградата.

В тази връзка незабавно са снети обяснения от ръководството на СИК 162201083. Председателят на комисията Зорница Разпопова твърди, че всъщност лицето жалбоподател Ашим Хаджиасан, докато упражнява правото си на глас в секционната комисия, разговаря на език, различен от български със сина си, като самата тя веднага му е направила забележка и му е указала, че в изборното помещение не може да говори на език, различен от български. Заместник-председателят на СИК Ангелина Панева и секретарят Румен Пейчев дават идентично обяснение за ситуацията, като твърдят, че случката е по-скоро умишлена провокация. Споделят, че на излизане Ашим Хаджиасан е влязъл в конфронтация и с отговорника на училището от страна на общинската администрация, която също се е намесила с цел изясняване на ситуацията.

С оглед така събраните данни не само не се установява твърдяното от самия жалбоподател нарушение, но е налице и злоупотреба с право, до колкото се подава сигнал, в който се вменяват нарушения на трети лица, извършени от самия жалбоподател. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 11/02.10.2022 г., подаден от Ашим Хюсеинов Хаджиасанов, относно нарушение на Изборния кодекс, изразяващо се в разговор на език, различен от български в изборно помещение.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 02.10.2022 в 10:30 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения