Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Пловдив Град, 02.10.2022

ОТНОСНО: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Във връзка с откриването на изборния ден в изборите за народни представители на 02.10.2022 год. и неявили се членове в съставите на СИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Районната избирателна комисия следва да вземе решение за попълване на ръководствата на съответните СИК на територията на изборния район, където има неявили се членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция. Попълването на ръководствата на всяка СИК се извършва от явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК.

Предвид на гореизложеното, както и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 92, ал. 3 от Изборния кодекс, РИК 16 – Пловдив,

 Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА в ръководствата на СИК (председател; зам.-председател и секретар) членовете на СИК, описани в Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение и им издава нови удостоверения, съобразно заеманата от тях ръководна позиция в съответната СИК на територията на Шестнадесети изборен район – Пловдив.
 2. АНУЛИРА удостоверенията на членовете по т.1, издадени преди 02.10.2022 год.
 3. АНУЛИРА удостоверенията на всички членове на СИК, неявили се в изборния ден – 02.10.2022 год.

 Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 02.10.2022 в 18:42 часа

Календар

Решения

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

 • № 125-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

 • № 124-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения