Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 116-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал от Илия Гатев, представител на коалиция „БСП за България“ относно непозволена агитация в предизборния ден.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, в 14:00 по електронната поща е постъпил сигнал, регистриран с вх. № 9/01.10.2022 г., в регистъра за жалби и сигнали от Илия Гатев – представител на коалиция от партии „БСП за България, в който се твърди, че в магазин „Лекси“ на бул. „Марица“ № 19 се извършва агитация на политическа партия ГЕРБ, като се раздават рекламни материали на касите на магазина. Към сигнала няма приложения.

В тази връзка незабавно е извършена проверка на място в 14:20 часа от Калоян Сухоруков – председател на РИК-16 и Мария Шарланджиева – член в комисията. Извършен е визуален оглед на всички каси, като на никоя от тях не са открити поставени агитационни материали на ПП „ГЕРБ“ или на друга политическа партия.

Снети са обяснения от управителя на магазина Мария Маджункова, която заяви, че действително в рамките на последните дни от предизборната кампания е имало поставени листовки на ПП „ГЕРБ“ на няколко от касите в магазина, без ангажимент на служителите да ги раздават, но във връзка със забраната за агитация в предизборния ден, същите са били прибрани още във вчерашния ден. В този смисъл на място не се установява твърдяното в сигнала нарушение.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

РЕШИ

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 9/01.10.2022 г., подаден от Илия Гатев, представител на коалиция „БСП за България“, относно агитация в предизборния ден.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:26 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения