Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 115-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал от Красимир Карамфилов относно агитационни материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, е постъпил сигнал, регистриран с вх. № 8/30.09.2022 г., в регистъра за жалби и сигнали от Красимир Карамфилов, в който се твърди, че на електрическите стълбове по ул. „Васил Левски“ срещу спортна зала „Строител“ са разлепени агитационни материали на ПП „Възраждане“ в нарушение на Изборния кодекс. Към сигнала е приложен снимков материал – 2/два/ брой, заснет с мобилно устройство.

В тази връзка, на 01.10.2022 г. в 09:00 е извършена проверка на място от председателя на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, като същият е установил, че на електрическите стълбове в описания район няма агитационни материали на която и да е политическа партия или коалиция от партии, но са налице остатъци от премахнати такива. За извършената проверка е съставен констативен протокол по надлежния ред, към който протокол е приложен допълнително и снимков материал, като от събраните доказателства се установява, че към момента на проверката не е налице нарушение, тъй като същото е било прекратено, а последиците от него отстранени. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

РЕШИ

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 8/30.09.2022 г., подаден от Красимир Карамфилов относно агитационни материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:25 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения