Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 83-НС/29.09.2022 г., относно назначаването на “специалисти-технически сътрудници” за подпомагане дейността на РИК 16 - Пловдив за приемането на протоколите с резултатите от СИК/ПСИК в изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК при произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл.63, и чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 83-НС/29.09.2022 г. Районната избирателна комисия-Шестнадесети район – Пловдив

РЕШИ

Допълва Решение № 83-НС/29.09.2022 г. на РИК-16 Пловдив в частта по т. 2, като в таблицата се добавят нови два реда със следните данни:

Име

ЕГН

Василка Георгиева Костова

**********

Донка Кунчова Нейчева

**********

 

В останалата си част Решение № 83-НС/29.09.2022 г. на РИК-16 Пловдив остава непроменено.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:25 часа

Свързани решения:

83-НС/29.09.2022

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения