Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 112-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП „Има такъв народ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, са постъпили заявления с вх. № 236/01.10.2022 г. от Димитър Арнаудов, пълномощник на ПП „Има такъв народ“, с искане за извършване на промени в състави на СИК

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

РЕШИ:

  1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП „Има такъв народ“ замени в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Централен

162201079

председател

Ивайло Йорданов Янаров

**********

Камелия Радкова ИЛИЕВА

**********

Централен

162201084

зам. Председател

Моника Николаева Пейчева

**********

Дияна Георгиева Христова

**********

Централен

162201088

председател

Грета Стоянова Николова

**********

Галя Миткова Балъмова

**********

Западен

162203019

Член

КРЕМЕНА ПЛАМЕНОВА ВЪЛЕВА

**********

Никол Василева Чобанова

**********

Източен

162204022

член

Недка Цветанова Шопова

**********

Виктор Атанасов Атанасов

**********

Северен

162204066

Член

КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ДЖИДЖОВ

**********

Нанси Ввалентинова Ченгелова

**********

Северен

162204070

Член

Антон Георгиев Славов

**********

Костадин Христов Карадашимов

**********

Южен

162205055

Член

ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА КАРАДЖОВА

**********

Недялка Петрова Маленова

**********

Тракия

162206020

член

Асен Янков Щерев

**********

Десислава Драгомирова Василева

**********

Тракия

162206021

Член

Станислав Георгиев Георгиев

**********

Стоянка Кирилова Димитрова

**********

Тракия

162206022

председател

Стоян Василев Петров

**********

Моника Николаева Пейчева

**********

Тракия

162206031

Член

АЛБЕНА БЛАГОЕВА ЛАЗАРОВА

**********

Яница Благомирова Петрова

**********

Тракия

162206032

Член

Анета Благоева Томова

**********

Атанас Иванов Симеонов

**********

 2. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.

 3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 4. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:14 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения