Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Постъпило е заявление с вх. № 238/01.10.2022 г. във входящия регистър на РИК 16 – Пловдив подадено от Владимир Славенски - упълномощен представител на коалицията. Към заявленията е представен и списък на политическите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД е констатирано съответствие с нормативните изисквания.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72 ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения  списък от 80 /осемдесет и два/ бр. упълномощени представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., за които са спазени изискванията, съгласно Решение № 1332-НС/26.08.2022г. на ЦИК,  а именно:

Три имена

ЕГН

Пълномощно №

1

СИМЕОН ДЖОНОВ АТАНАСОВ

**********

1 / 01.10.2022

2

Анета Огнянова Михайлова

**********

2/ 01.10.2022

3

Мария Асенова Стоянова

**********

3/ 01.10.2022

4

Огнян Борисов Думбалов

**********

4/ 01.10.2022

5

Младен Митков Михайлов

**********

5/ 01.10.2022

6

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

**********

6/ 01.10.2022

7

Огнян Михайлов Русев

**********

7/ 01.10.2022

8

АНТОН ГАНКОВ ДИМИТРОВ

**********

8/ 01.10.2022

9

Йордан Иванов Живков

**********

9/ 01.10.2022

10

СИМО КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

**********

10/ 01.10.2022

11

Красимир Михайлов Русев

**********

11/ 01.10.2022

12

Митко Руменов Йорданов

**********

12/ 01.10.2022

13

Огнян Борисов Иванов

**********

13/ 01.10.2022

14

ОРХАН ЯШАРОВ МУСТАФОВ

**********

14/ 01.10.2022

15

Славчо Фанков Димитров

**********

15/ 01.10.2022

16

Васил Росицов Георгиев

**********

16/ 01.10.2022

17

ПЕРВИН ТЕФИК МЕХМЕД

**********

17/ 01.10.2022

18

Генчо Маринов Тодоров

**********

18/ 01.10.2022

19

ДАНАИЛ ЗЛАТЕВ ГАРВАНСКИ

**********

19/ 01.10.2022

20

Славчо Златков Петков

**********

20/ 01.10.2022

21

Мирем Мехмедова Еминова

**********

21/ 01.10.2022

22

Огнян Ангелов Асенов

**********

22/ 01.10.2022

23

АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВА АСЕНОВА

**********

23/ 01.10.2022

24

Фердинанд Огнянов Асенов

**********

24/ 01.10.2022

25

Виолета Миткова Лолова

**********

25/ 01.10.2022

26

Елена Стефанова Йорданова

**********

26/ 01.10.2022

27

Месуде Орджан Хасан

**********

27/ 01.10.2022

28

СЕЗЕР КАДРИ ЮСЕИН

**********

28/ 01.10.2022

29

Пепа Борисова Карагьозова

**********

29/ 01.10.2022

30

Тенур Асанова Хаджиасан

**********

30/ 01.10.2022

31

ЮСЕИН РЕМЗИЕВ АХМЕДОВ

**********

31/ 01.10.2022

32

СТРАХИЛ ЩЕРЕВ МУСОВ

**********

32/ 01.10.2022

33

МУЗАФЕР АЙНУРОВА МЕРДЖАНОВА

**********

33/ 01.10.2022

34

ЖИВКО АЛБЕНОВ АТАНАСОВ

**********

34/ 01.10.2022

35

Красимир Илиев Асенов

**********

35/ 01.10.2022

36

Албена Джонова Атанасова

**********

36/ 01.10.2022

37

КЯНИЕ АШИМОВА ХЮСЕИНОВА

**********

37/ 01.10.2022

38

Рашко Атанасов Лолов

**********

38/ 01.10.2022

39

Елисавета Ангелова Асенова

**********

39/ 01.10.2022

40

Наско Стоянов Гайтанджиев

**********

40/ 01.10.2022

41

Мария Миткова Атанасова

**********

41/ 01.10.2022

42

ТАНЮ СЕВДОВ ДАНОВ

**********

42/ 01.10.2022

43

Зекие Ангелова Стефанова

**********

43/ 01.10.2022

44

Рашко Джонов Атанасов

**********

44/ 01.10.2022

45

СТЕФАН СТАНИСЛАВОВ БОЗОВ

**********

45/ 01.10.2022

46

Ашим Хюсеин Хаджиасан

**********

46/ 01.10.2022

47

Фанка Михайлова Ангелова

**********

47/ 01.10.2022

48

Сашо Иванов Ангелов

**********

48/ 01.10.2022

49

ИЛИЯ БОРИСОВ ДУМБАЛОВ

**********

49/ 01.10.2022

50

Сафет Севим Асанова

**********

50/ 01.10.2022

51

Андон Филипов Златанов

**********

51/ 01.10.2022

52

Фаик Ашимов Хюсеинов

**********

52/ 01.10.2022

53

Боряна Атанасова Бесим

**********

53/ 01.10.2022

54

Мелиса Огнянова Михайлова

**********

54/ 01.10.2022

55

Габриела Заркова Бачова

**********

55/ 01.10.2022

56

Юсеин Фаиков Асанов

**********

56/ 01.10.2022

57

Мехмед Ният Мехмедов

**********

57/ 01.10.2022

58

Сурай Кясимов Исмаилов

**********

58/ 01.10.2022

59

Божидар Игнатов Копаров

**********

59/ 01.10.2022

60

Валентин Николов Атанасов

**********

60/ 01.10.2022

61

Таир Сали Али

**********

61/ 01.10.2022

62

Марин Алексиев Симеонов

**********

62/ 01.10.2022

63

Себиле Сурай Исмаилова

**********

63/ 01.10.2022

64

Илия Петков Бъчваров

**********

64/ 01.10.2022

65

Фиданка Миткова Данова

**********

65/ 01.10.2022

66

Тефик Мехмед Асан

**********

66/ 01.10.2022

67

Атанас Илиев Сандов

**********

67/ 01.10.2022

68

Илия Сашов Иванов

**********

68/ 01.10.2022

69

Росица Янкова Иванова

**********

69/ 01.10.2022

70

Мирослав Насков Стоянов

**********

70/ 01.10.2022

71

Мария Асенова Кръстанова

**********

71/ 01.10.2022

72

ЗОРНИЦА ВЪЛЧЕВА ТОДОРОВА

**********

72/ 01.10.2022

73

Илияна Йорданова Караманова

**********

73/ 01.10.2022

74

ПЕМБЕ ДЖЕМИСЕТ ЮСУФОВА

**********

74/ 01.10.2022

75

Силвия Наскова Гайтанджиева

**********

75/ 01.10.2022

76

Йордан Христов Караманов

**********

76/ 01.10.2022

77

Фанка Асенова Рангелова

**********

77/ 01.10.2022

78

Роза Ангелова Кирилова

**********

78/ 01.10.2022

79

Стефан Васков Рангелов

**********

79/ 01.10.2022

80

НАДЯ АНГЕЛОВА КИРИЛОВА

**********

80/ 01.10.2022

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:13 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения