Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на политическа коалиция „БСП за България “ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, е постъпило заявление с вх. № 228/01.10.2022 г. , вх.№ 233/ 234 от 01.10.2022г. от Калин Милчев, пълномощник на КП „БСП за България“, с искане за извършване на промени в състава на СИК. 

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

РЕШИ:

  1. УТВЪРЖДАВА предложените от КП „БСП за България“ замени в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

162201040

Председател

Румяна Атанасова Узунова

**********

Даниела Иванова Мазнева

**********

162205065

Член

Златка Костадинова Бъчварова

**********

Антония Щерева Ташева

**********

162203003

зам.председател

Иванка Димитрова Балабурова

**********

Иван Атанасов Атанасов

**********

162203006

член

Лидия Седеф Йоцева

**********

Златка Костадинова Бъчварова

**********

162205043

член

Мариана Радкова Радкова

**********

Анелия Кирилова Кирова

**********

162203001

Секретар

Даниела Живкова Котева

**********

Атанаска Димитрова Газунова

**********

162202027

член

Ваня Красимирова Пашова

**********

Катя Ангелова Петкова

**********

162202055

член

Росица Николова Николова

**********

Красимира Пенева Куманова

**********

2. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.

3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

4. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:13 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения