Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Охрана на изборните помещения, ползвани от СИК и ПСИК при провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Шестнадесети изборен район – Пловдив

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 18 и т. 29 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

РЕШИ:

Охраната на изборните помещения, ползвани от СИК и ПСИК, се извършва от служители на МВР за времето от запечатването на помещенията на дата 01.10.2022 г. до приключване на изборния процес в изборния ден при следната процедура:

1.1. На 01.10.2022 г., след приключване на подготовката на изборното помещение, то се заключва и запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата на общината/района и  подписана от присъстващите членове на СИК/ПСИК. Председателят, заместник-председателят или секретаря на СИК/ПСИК срещу подпис предава на служител на МВР помещението за охрана.

1.2. В изборния ден – 02.10.2022 г., след преброяване на гласовете и опаковането на изборните книжа и материали, и преди настаняване в осигурения от общинската администрация транспорт до РИК 16-Пловдив, председателят, заместник-председателят или секретарят на СИК/ПСИК освобождава срещу подпис на служител на МВР изборното помещение от охрана.

Да се уведомят членовете на СИК/ПСИК за настоящото решение, като препис от него да се изпрати, включително и по електронен път на ОД МВР-Пловдив.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:12 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения