Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП „ГЕРБ-СДС” за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, са постъпили заявления с вх. № 227/01.10.2022 г. от Димитър Караилиев, с вх. № 229/01.10.2022 г.  и вх. № 230/01.10.2022 г. от Георги Василев, с вх. № 237/01.10.2022 г. от Онник Агопян, пълномощници на КП „ГЕРБ-СДС”, с искане за извършване на промени в състави на СИК.

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

РЕШИ:

  1. УТВЪРЖДАВА предложените от КП „ГЕРБ-СДС” замени в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

ЮЖЕН

162205090

Секретар

Нико Димитров Костов

**********

Иван Видолов Берберов

**********

ЮЖЕН

162205089

Член

Иван Видолов Берберов

**********

Мария Атанасова Янкова

**********

ЮЖЕН

162205066

Член

Лъчезар Димитров Гърков

**********

Георги Тошков Шопов

**********

Западен

162203002

председател

Мария Ангелова Кацарова

**********

Натали Димова Германова

**********

Западен

162203004

член

Даниела Атанасова Милушева

**********

Мариана Симеонова Иванова-илова

**********

ТРАКИЯ

162206029

секретар

СНЕЖАНА ЕМИЛОВА МАКСИМОВА

**********

ТЕОДОРА ПЕТРОВА КРАЛЕВА 

**********

ТРАКИЯ

162206030

секретар

ПЕТЯ КИРЧЕВА ФИЛИПОВА

**********

МАГДАЛЕНА БОЙКОВА МИРЧЕВА

**********

ТРАКИЯ

162206031

член

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ

**********

ДИМИТЪР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

**********

2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

3. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:11 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения