Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, са постъпили заявление с вх. № 226/01.10.2022 г. и 240/01.10.2022 г. от Даниел Христов, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, с искане за извършване на промени в състава на СИК. 

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

РЕШИ:

  1. УТВЪРЖДАВА предложените от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ замени в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, Презиме, Фамилия На ЗАМЕСТВАН

ЕГН  На ЗАМЕСТВАН

Име, Презиме, Фамилия На ЗАМЕСТНИК

ЕГН  На ЗАМЕСТНИК

Южен

162205074

Председател

Анелия Запрянова Гъркова 

***********

Иванка Георгиева Топалова

***********

Южен

162205084

Член

Иванка Георгиева Топалова

***********

Мария Илиева Базикова

***********

Южен

162205017

Председател

Десислав Иванов Бонев

***********

Кристиян Атанасов Маринашки

***********

Южен

162205073

Зам.- председател

Катерина Любова Георгиева

***********

Любка Ангелова Йорданова

***********

Южен

162205046

Член

Наталия Минкова Панчева

***********

Елица Янкова Баненска

***********

Тракия

162206050

Член

Катрин Василева Костадинова

***********

Надежда Иванова Галибарска

***********

Тракия

162206047

Председател

Дария Сергеева Лучинска

***********

Раден Никиолов Баков

***********

Тракия

162206009

Секретар

Антоанета Симеонова Панайотова

***********

Галина Димитрова Богданова

***********

Тракия

162206063

Член

Елена Атанасова Банчева

***********

Жечка Иванова Манолова

***********

Тракия

162206030

Зам.- председател

Николина Красимирова Стаменова--

***********

Любка Георгиева Смилянова

***********

Южен

162205047

Член

Илияна Пламенова Кирилова

***********

Господина Владимирова Манолова

***********

Южен

162205031

Член

Петя Недкова Касабова

***********

Василка Николова Маринашка

***********

Южен

162205044

Председател

Виолета Илиева Николова

***********

Свобода Атанасова Чанкова

***********

Южен

162205069

Член

Ирена Миткова Кожухарова

***********

Стефан Димитров Ночев

***********

Южен

162205010

Член

Свобода Атанасова Чанкова

***********

Елена Ангелова Дамянова

***********

Южен

162205084

Зам.- председател

Нелина Костадинова Каракашева

***********

Илияна Кузманова Кузманова

***********

Северен

162204050

Председател

Красимира Христева Манолова

***********

Стоян Манолов Манолов

***********

Западен

162203001

Председател

Иван Красенов Кунев

***********

Наташа Льониева Лазарева - Панчева

***********

Западен

162203009

Член

Симеон Йорданов Пейчинов

***********

Таня Павлова Андреевска Кръстева

***********

Централен

162201007

Секретар

Алекзандър Николаев Бъчваров

***********

Александър Валентинов Йотов

***********

Централен

162201077

Председател

Лилия Николаева Жекова

***********

Ванеса Олегова Мераджова

***********

Централен

162201006

Председател

Лилия Николова Йовчева

***********

Пенка Иванова Чончорова

***********

Централен

162201005

Секретар

Сашо Христов Колев

***********

Георги Иванов Чончоров

***********

Централен

162201027

Член

Мая Георгиева Димитрова

***********

Илияна Димитрова Пусалска

***********

Южен

162205072

Член

Александра Евгений Церовска

***********

Доника Костова Никифорова

***********

Южен

162205015

Секретар

Ташо Иванов Сулаков

***********

Асен Иванов Маринов

***********

Централен

162201086

Председател

Николай Пламенов Димов

***********

Митка Атанасова Янкова

***********

Тракия

162206020

член

Даниела Бинчева Кирева

***********

Таня Димитрова Мачорска

***********

Южен

162205026

Член

Петя Димитрова Калоферова

***********

Димитър Кръстев Толев

***********

Южен

162205022

Секретар

Аспарух Димитров Караилиев

***********

Емил Добромиров Чолаков

***********

Източен

162202018

Член

Милена Стефанова Ружина

***********

Петко Стоичков Гьошев

***********

Западен

162203023

Зам.- председател

Татяна Георгиева Боева-Славова

***********

Гергана Георгиева Господарска

***********

Западен

162203033

Секретар

Сийка Хамет Янкова

***********

Зорка Панайотова Василева

***********

Южен

162205025

Председател

Станко Костадинов Стоянов

***********

Иван Валентинов Иванов

***********

Тракия

162206050

Член

Катрин Василева Костадинова

***********

Надежда Иванова Галибарска

***********

Тракия

162206047

Председател

Дария Сергеева Лучинска

***********

Раден Никиолов Баков

***********

Тракия

162206009

Секретар

Антоанета Симеонова Панайотова

***********

Галина Димитрова Богданова

***********

Тракия

162206063

Член

Елена Атанасова Банчева

***********

Жечка Иванова Манолова

***********

Тракия

162206030

Зам.- председател

Николина Красимирова Стаменова--

***********

Любка Георгиева Смилянова

***********

Южен

162205047

Член

Илияна Пламенова Кирилова

***********

Господина Владимирова Манолова

***********

Южен

162205031

Член

Петя Недкова Касабова

***********

Василка Николова Маринашка

***********

Южен

162205044

Председател

Виолета Илиева Николова

***********

Свобода Атанасова Чанкова

***********

Южен

162205069

Член

Ирена Миткова Кожухарова

***********

Стефан Димитров Ночев

***********

Южен

162205010

Член

Свобода Атанасова Чанкова

***********

Елена Ангелова Дамянова

***********

Южен

162205084

Зам.- председател

Нелина Костадинова Каракашева

***********

Илияна Кузманова Кузманова

***********

Северен

162204050

Председател

Красимира Христева Манолова

***********

Стоян Манолов Манолов

***********

Западен

162203001

Председател

Иван Красенов Кунев

***********

Наташа Льониева Лазарева - Панчева

***********

Западен

162203009

Член

Симеон Йорданов Пейчинов

***********

Таня Павлова Андреевска Кръстева

***********

Централен

162201007

Секретар

Алекзандър Николаев Бъчваров

***********

Александър Валентинов Йотов

***********

Централен

162201077

Председател

Лилия Николаева Жекова

***********

Ванеса Олегова Мераджова

***********

Централен

162201006

Председател

Лилия Николова Йовчева

***********

Пенка Иванова Чончорова

***********

Централен

162201005

Секретар

Сашо Христов Колев

***********

Георги Иванов Чончоров

***********

Централен

162201027

Член

Мая Георгиева Димитрова

***********

Илияна Димитрова Пусалска

***********

Южен

162205072

Член

Александра Евгений Церовска

***********

Доника Костова Никифорова

***********

Южен

162205015

Секретар

Ташо Иванов Сулаков

***********

Асен Иванов Маринов

***********

Централен

162201086

Председател

Николай Пламенов Димов

***********

Митка Атанасова Янкова

***********

Тракия

162206020

член

Даниела Бинчева Кирева

***********

Таня Димитрова Мачорска

***********

Южен

162205026

Член

Петя Димитрова Калоферова

***********

Димитър Кръстев Толев

***********

Южен

162205022

Секретар

Аспарух Димитров Караилиев

***********

Емил Добромиров Чолаков

***********

Източен

162202018

Член

Милена Стефанова Ружина

***********

Петко Стоичков Гьошев

***********

Западен

162203023

Зам.- председател

Татяна Георгиева Боева-Славова

***********

Гергана Георгиева Господарска

***********

Западен

162203033

Секретар

Сийка Хамет Янкова

***********

Зорка Панайотова Василева

***********

Южен

162205025

Председател

Станко Костадинов Стоянов

***********

Иван Валентинов Иванов

***********

Тракия

162206050

Член

Катрин Василева Костадинова

***********

Надежда Иванова Галибарска

***********

Тракия

162206047

Председател

Дария Сергеева Лучинска

***********

Раден Никиолов Баков

***********

Тракия

162206009

Секретар

Антоанета Симеонова Панайотова

***********

Галина Димитрова Богданова

***********

Тракия

162206063

Член

Елена Атанасова Банчева

***********

Жечка Иванова Манолова

***********

Тракия

162206030

Зам.- председател

Николина Красимирова Стаменова--

***********

Любка Георгиева Смилянова

***********

Южен

162205047

Член

Илияна Пламенова Кирилова

***********

Господина Владимирова Манолова

***********

Южен

162205031

Член

Петя Недкова Касабова

***********

Василка Николова Маринашка

***********

Южен

162205044

Председател

Виолета Илиева Николова

***********

Свобода Атанасова Чанкова

***********

Южен

162205069

Член

Ирена Миткова Кожухарова

***********

Стефан Димитров Ночев

***********

Южен

162205010

Член

Свобода Атанасова Чанкова

***********

Елена Ангелова Дамянова

***********

Южен

162205084

Зам.- председател

Нелина Костадинова Каракашева

***********

Илияна Кузманова Кузманова

***********

Северен

162204050

Председател

Красимира Христева Манолова

***********

Стоян Манолов Манолов

***********

Западен

162203001

Председател

Иван Красенов Кунев

***********

Наташа Льониева Лазарева - Панчева

***********

Западен

162203009

Член

Симеон Йорданов Пейчинов

***********

Таня Павлова Андреевска Кръстева

***********

Централен

162201007

Секретар

Алекзандър Николаев Бъчваров

***********

Александър Валентинов Йотов

***********

Централен

162201077

Председател

Лилия Николаева Жекова

***********

Ванеса Олегова Мераджова

***********

Централен

162201006

Председател

Лилия Николова Йовчева

***********

Пенка Иванова Чончорова

***********

Централен

162201005

Секретар

Сашо Христов Колев

***********

Георги Иванов Чончоров

***********

Централен

162201027

Член

Мая Георгиева Димитрова

***********

Илияна Димитрова Пусалска

***********

Южен

162205072

Член

Александра Евгений Церовска

***********

Доника Костова Никифорова

***********

Южен

162205015

Секретар

Ташо Иванов Сулаков

***********

Асен Иванов Маринов

***********

Централен

162201086

Председател

Николай Пламенов Димов

***********

Митка Атанасова Янкова

***********

Тракия

162206020

член

Даниела Бинчева Кирева

***********

Таня Димитрова Мачорска

***********

Южен

162205026

Член

Петя Димитрова Калоферова

***********

Димитър Кръстев Толев

***********

Южен

162205022

Секретар

Аспарух Димитров Караилиев

***********

Емил Добромиров Чолаков

***********

Източен

162202018

Член

Милена Стефанова Ружина

***********

Петко Стоичков Гьошев

***********

Западен

162203023

Зам.- председател

Татяна Георгиева Боева-Славова

***********

Гергана Георгиева Господарска

***********

Западен

162203033

Секретар

Сийка Хамет Янкова

***********

Зорка Панайотова Василева

***********

Южен

162205025

Председател

Станко Костадинов Стоянов

***********

Иван Валентинов Иванов

***********

Тракия

162206050

Член

Катрин Василева Костадинова

***********

Надежда Иванова Галибарска

***********

Тракия

162206047

Председател

Дария Сергеева Лучинска

***********

Раден Никиолов Баков

***********

Тракия

162206009

Секретар

Антоанета Симеонова Панайотова

***********

Галина Димитрова Богданова

***********

2. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.

3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

4. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:10 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения