Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 10-НС
Пловдив Град, 15.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри в РИК 16 - Пловдив при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 7, 8, 16 и 21 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс РИК 16 -Пловдив,

 Р Е Ш И:

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. РИК 16- Пловдив води публични регистри и списък за публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на инициативните комитети;

1.2. публичен регистър на кандидатските листи;

1.3. публичен регистър на застъпниците;

1.4. публичен регистър на жалбите и сигналите;

1.5. списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване.

2. Регистрите и списъкът се поддържат на интернет страницата на съответната РИК.

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са, както следва:

За публичния регистър на инициативните комитети съобразно Приложение № 57-НС от изборните книжа. Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на инициативния комитет.

За публичния регистър на кандидатите за народни представители съобразно Приложение № 64-НС от изборните книжа. Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

За публичния регистър на застъпниците съобразно Приложение № 47-НС от изборните книжа. Вписванията се извършват незабавно от РИК след всяка регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

За публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно указанията, утвърдени с Решение № 1214-НС от 05.08.2022 г. Подлежащите на вписване обстоятелства се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

4. В списъка на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване се вписват обстоятелствата, съдържащи се в приложение към решение на ЦИК относно условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети. Вписванията се извършват незабавно след приемане от РИК 16 - Пловдив на първи или последващ списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 15.08.2022 в 19:47 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения