Заседания

Заседание от дата 13.05.2019 от 18:00 часа.

Решения

№ 39-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК специализираните СИК, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год. в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

№ 38-ЕП / 13.05.2019

ОТНОСНО : Определяне на член от състава на РИК 16 – Пловдив, който да подпише за секретар протокола и решенията от заседанието на 13.05.2019 г.

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения