Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 121-ЕП
Пловдив Град, 26.05.2019

ОТНОСНО: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Във връзка с откриването на изборния ден за в изборите за представители в Европейския парламент от Република България  на 26 май 2019 г. и неявили се членове в съставите на СИК в 16 ИР-Пловдив, Районната избирателна комисия следва да вземе решение за попълване на ръководствата на съответните СИК на територията на изборния район, където има неявили се членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция. Попълването на ръководствата на всяка СИК ще се извърши от явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК.

Предвид на гореизложеното, както и на основание  чл. 72, ал.1, т.4, чл. 229, ал. 3, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс, РИК 16 – Пловдив

 Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА в ръководствата на СИК (председател, зам.-председател и секретар) членовете на съответната СИК, както следва:

Секция № 162201091

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

Арсо Стефанов Александров

Стилияна Петрова Ценкова

 

 

 

Секция № 162206024

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Виолета Александрова Попова

Татяна Стоянова Тодорова

2.

Зам.-председател

Татяна Стоянова Тодорова

Радослав Мартинов Панайотов

 

 

 

 

 

 

Секция № 162201015

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Секретар

Николай Иванов Аргиров

Росинка Найденова Тютюнджиева

 

 

Секция № 162201006

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Секретар

Цветко Асенов Палов

Маргарита Марио Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция № 162201097

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Пенка Лалева Дончева

Мирослава Христова Моллова-Емилова

2.

Зам.-председател

Мирослава Христова Моллова-Емилова

Маргарита Константинова Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция № 162201049

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Секретар

Нора Филипова Бачова

Марко Ангелов Станчев

 

 

 

 

 

Секция № 162201028

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Петя Йорданова Рускова

Нели Динкова Дириманова

2.

Зам.-председател

Нели Динкова Дириманова

Николай Йорданов Павлов

 

 

 

 

 

Секция № 162206028

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Васил Стоянов Димитров

Анелия Николова Кацарова

2.

Зам.-председател

Анелия Николова Кацарова

Гергана Руменова Илиева

 

 

Секция № 162204010

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Михаил Илиев Буков

Весела Ангелова Петкова

2.

Зам.-председател

Весела Ангелова Петкова

Тоско Динков Бютюнев

 

Секция № 162203047

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Секретар

Нели Димитрова Барбова

Стоянка Йорданова Косева

 

 

Секция № 162202058

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Зам. председател

Василка Йозева Арбалиева

Спаска Валериева Томова

 

Секция № 162203016

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Секретар

Десислав Костадинов Иванов

Крум Ангелов Гатев

 

 

 

 

 

 

Секция № 162204044

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Наташа Борисова Златанова

Лучия Димитрова Димитрова

2.

Зам.-председател

Лучия Димитрова Димитрова

Костадин Стефанов Пейчинов

 

 

 

 

Секция № 162201009

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Секретар

Зорница Атанасова Милева

Мартин Владимиров Караджов

 

Секция № 162202016

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Секретар

Николай Груев Груев

Надежда Маринова Велинова

 

 

Секция № 162206015

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Секретар

Жанета Тодорова Трендафилова

Веркин Магърдич Калян

 

Секция № 162203041

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Зам. председател

Атанас Дамянов Атанасов

Валентина Лазарова Георгиева

 

Секция № 162202046

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Секретар

Станка Тодорова Колева

Величка Димитрова Бахчеванова

 

 

Секция № 162203016

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Зам. председател

Тюркян Шериф Ахмед

Димитър Иванов Драгнев

 

Секция № 162206026

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Зам. председател

Росица Балева Ковачева

Стефка Дончева Николова

 

Секция № 162203001

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1

секция

Зам. Председател

Гинка Ангелова Мечкова

Антон Трендафилов Алексиев

 

Секция № 162201046

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Пею Асенов Борисов

Петя Емилова Василева

2.

Зам.-председател

Петя Емилова Василева

Мария Младенова Куртева

 

Секция № 162201105

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам. председател

Енчо Ясенов Папазов

Николай Валериев Вакрилов

2.

Зам.-председател

Николай Валериев Вакрилов

Христинка Тошкова Сиракова

 

 

Секция № 162206024

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Виолета Александрова Попова

Татяна Стоянова Тодорова

2.

Зам.-председател

Татяна Стоянова Тодорова

Радослав Мартинов Панайотов

 

 

 

Секция № 162206021

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

Николай Мариев Николов

Христо Стоянов Николов

 

 

Секция № 162203026

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Ссекретар

Гергана Ангелова Гюрова

Ели Иванова Асиева

 

 

Секция № 162204070

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

Игбал Юсеинов Петмезов

Галя Борисова Филипова - Панайотова

 

 

Секция № 162204070

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Невенка Генова Назлева

Виолета Рашева Колева

2.

Зам.-председател

Виолета Рашева Колева

Радка Любенова Зекова

 

 

Секция № 162204006

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Емил Иванов Иванов

Кирил Антонов Филипов

 

Секция № 162204002

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

секретар

Неази Юсеин Юсеин

Михайлина Христова Палова

 

Секция № 162202034

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Снежана Тодорова Кръстева

Иво Марков Сотиров

2.

Зам.-председател

Иво Марков Сотиров

Христо Георгиев Богданов

 

 1. ИЗДАВА нови удостоверения, съобразно заеманата от тях ръководна длъжност в съответната СИК на територията на 16 ИР Пловдив - град.
 2. АНУЛИРА удостоверенията на членовете на СИК по т.1, издадени преди 26.05.2019 год.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Радина Бойчева Петрова

* Публикувано на 26.05.2019 в 23:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 122-ЕП / 29.05.2019

  относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

 • № 121-ЕП / 26.05.2019

  относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 120-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения