Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 24-ПВР/НС
Пловдив Град, 08.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив за предаване на областната администрация-Пловдив на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс от произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

При приключване на работата си Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив следва да предаде за съхранение в областна администрация-Пловдив създадената в комисията документация от произведените избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК 16 и др.). За предаването се съставя приемо-предавателен протокол, в който се описват броя и вида на предадените изборни книжа и материали. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и упълномощените членове с решение на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив от различни партии и коалиции, както и от определените със заповед на областния управител длъжностни лица.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 27, във връзка чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

Р Е Ш И:

1. Определя и упълномощава: 

-   Константин Василев Пехливанов - член

-   Димитър Василев Згуров – член

-   Райна Емилова Бонева – член

да предадат на областна администрация-Пловдив в седемдневен срок от обявяване на резултатите от изборите екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 Изборния кодекс, с изключение на документите, предназначени за Централната избирателна комисия.

2. За предаването да се състави приемо-предавателен протокол, в който се описват броят и видът на предадените изборни книжа и документи.

3. Приемо-предавателният протокол да се подпише от определените в т. 1 от настоящото решение членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 ИК.

Председател: Ивайло Стоилов Василев

Зам. председател: Илиян Руменов Иванов

* Публикувано на 08.10.2021 в 19:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

 • № 158-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

 • № 157-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения