Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 156-ПВР
Пловдив Град, 21.11.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на всички политически партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

В Районната избирателна комисия 16-Пловдив, в изборния ден са постъпили заявления от всички политически партии и коалиции, относно предложения за промени в състава на СИК във всички административни райони. Към заявленията са приложени пълномощни на заявителите.

 Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани, както на хартиен носител, така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 - Пловдив,

 

РЕШИ:

УТВЪРЖДАВА предложените от всички политически партии и коалиции замени в състави на СИК, съгласно Приложение 1, което не се публикува. 

АНУЛИРА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

УКАЗВА на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

УКАЗВА на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ивайло Стоилов Василев

Секретар: Мурад Ферад Ферад

* Публикувано на 22.11.2021 в 15:00 часа

Календар

Решения

  • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

  • № 158-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

  • № 157-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения