Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 151-ПВР
Пловдив Град, 20.11.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия 16-Пловдив е постъпило заявление с вх. № 327/20.11.2021 г. от Пенка Семерджиева, пълномощник на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ с искане за извършване на промени в състава на СИК. 

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани на хартиен носител и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

 

РЕШИ:

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от „ИЗПРАВИ СЕ! НИЕ ИДВАМЕ!“ замени в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Централен

162201048

Член

Венцислав Христофоров Колев

**********

Николай Георгиев Траков

**********

Южен

162205062

Член

Неда Фарес Хабиб- Стайкова

**********

Христо Цветанов Казашки

**********

Тракия

162206037

Член

Нина Йосифова Шенева

**********

Йорданка Борисова Рангелова

**********

Запад

162203049

председател

Емануил Страхилов Рашков

**********

Калофер Димитров Янков

 **********

 

 1. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Ивайло Стоилов Василев

Зам. председател: Цеца Пенчева Бресковска

* Публикувано на 20.11.2021 в 19:22 часа

Календар

Решения

 • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

 • № 158-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

 • № 157-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения