Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 148-ПВР
Пловдив Град, 19.11.2021

ОТНОСНО: Жалба от Мартин Зрънчев, за нарушение на правата на избирателя.

В ЦИК е постъпила жалба с вх. № ПВРНС-22-341/15.11.2021 г. от Мартин Веселинов Зрънчев, препратена по компетентност до Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив по електронната поща, като същата е заведена в регистъра на жалбите и сигнали на РИК 16-Пловдив, под № 32/18.11.2021 г.

В така подадената жалба се твърди, че лицето е подало заявление да гласува в подвижна секционна избирателна комисия за лица, поставени под задължителна карантина, но до края на изборния ден адресът, на който е заявил подвижната кутия не е бил обслужен от секционната избирателна комисия. Излагат се опасения, че гласът на жалбоподателя би могъл да се използва неправомерно и същият желае да види протокола на въпросния подвижен СИК.

В тази връзка комисията по жалби и сигнали на РИК 16-Пловдив извърши проверка, която установи, че действително Мартин Зрънчев е заявил желание да упражни правото си на глас чрез подвижната кутия на създадения с Решение № 90-ПВР/НС/11.11.2021г. на РИК 16 на ПСИК с № 162205099 в административен район „Южен“, като е посочен адрес на карантиниране „гр. Пловдив **************** ***********“.

В 10:44 часа в изборния ден, в администрацията на район „Южен“ е постъпил списък на лицата, за които е потвърдено от страна на РЗИ Пловдив, че изтърпяват карантина на посочените от тях адреси. В 11:58 часа администрацията на район „Южен“ е подала на ПСИК координатите на Мартин Зрънчев, като по този начин той е бил включен в списъка на гласоподаватели, които комисията е следвало да посети на адрес.

Извършената справка показва, че в списъка за гласуване към началото на изборния ден са присъствали 38 лица, в изборния ден същият е допълнен с още 42, като по този начин общият брой от 80 лица надвишава обективно възможния брой адреси, които и при възможно най-добра логистична организация една подвижна ПСИК може да обслужи. Действително, съгласно указанията на ЦИК, лицата могат да заявяват желание да гласуват в ПСИК за лица, поставени под задължителна карантина и в изборния ден, но до колкото броят ПСИК с такъв характер се определя съгласно броя постъпили заявления до 11.11.2021г., включително, които за район „Южен“ са били 16, с оглед на което е образувана и само една ПСИК, като по този начин се създава обективна невъзможност тя да посети всички допълнително заявени адреси.   

С оглед гореизложеното, доколкото не се установява небрежност или виновно нарушение на правилата на Изборния кодекс от длъжностните лица, както от страна на районната администрация, така и от страна на членовете на ПСИК, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

 Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба, регистрирана с вх. № 32/18.11.2021 г. в регистъра за жалби и сигнали на РИК 16-Пловдив, подадена от Мартин Зрънчев, относно нарушени права на избирателя.

УКАЗВА на жалбоподателя, че на страницата на Централната избирателна комисия в секция „Резултати“ е достъпен протоколът на ПСИК 162205099, където е наличен в сканиран вид.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в  тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ивайло Стоилов Василев

Зам. председател: Цеца Пенчева Бресковска

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

 • № 158-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

 • № 157-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения