Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 143-ПВР
Пловдив Град, 19.11.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021г.

В Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, е постъпило заявление с вх. № 308/19.11.2021 г. от Кристиан Вигенин, пълномощник на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, с искане за извършване на промени в състава на СИК. 

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

РЕШИ:

1. УТВЪРЖДАВА предложените от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ замени  в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Западен

162203045

Председател

ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

**********

Мирослав Илиев Пиндев

**********

Западен

162203040

Член

Мария Николова Петрова

**********

ЮЛИЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА

**********

 

Източен

162202022

Секретар

Катерина Вълчева Костадинова

**********

Светланка Георгиева Алексиева

**********

 

Източен

162202067

секретар

Йоана Младенова Карадеева

**********

Никола Митев Николов

**********

Източен

162202067

Секретар

Никола  Митев Николов

**********

 

Велика Георгиева Герчева

**********

Южен

162205022

Зам.- председател

ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

**********

 

Станка Стоилова Торнева

**********

Южен

162205094

Член

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ГИРЧЕВА

**********

 

МИТКО ВАСИЛЕВ ТОНЧЕВ

**********

Южен

162205021

Член

БОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

КРИСТИАН ПЛАМЕНОВ СУВАНДЖИЕВ

**********

Южен

162205044

Член

ВЕСЕЛИНА МАТЕЕВА ВЕЛЕВА

**********

 

Стойка Минкова Минкова

**********

 

2. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.

3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

4. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Ивайло Стоилов Василев

Зам. председател: Цеца Пенчева Бресковска

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:39 часа

Календар

Решения

  • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

  • № 158-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

  • № 157-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения