Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 142-ПВР
Пловдив Град, 19.11.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия 16-Пловдив са постъпили заявления с вх. № 297 и 299/18.11.2021 г. и с вх. № 316/19.11.2021 г. от Красимир Дончев, пълномощник на политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,  с искане за извършване на промени в състава на СИК. 

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

РЕШИ:

1. УТВЪРЖДАВА предложените от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ замени  в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

 

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Централен

162201003

Зам Председател

Антоан Илиян Вълканов

**********

Любомира Владимирова Бъбарова

**********

Централен

162201007

Член

Адриана Йорданова Вулева

**********

Ивайло Данаилов Минков

**********

Централен

162201008

Секретар

Елена Калоянова Лазова

**********

Ивет Атанасова Бъбарова

**********

Централен

162201029

Секретар

Виктория Красимирова Чоканова

**********

Маргарита Стойчева Стойчева

**********

Централен

162201031

 

 

 

 

              

Председател

Венцислав Петров Петров

**********

Зорница Иванова Делева

**********

Централен

162201050

Секретар

Цветелинка Валериева Цветанова

**********

Мартина Илиянова Маринова

**********

Централен

162201052

Зам Председател

Десислава Славчева Славова

**********

Сабрина Владимирова Спасова

**********

Централен

162201063

Председател

Гергана Кирева Кочева-Бенчева

**********

Бони Николова Филипова

**********

Централен

162201066

Член

Ема Димитрова Енчева

**********

Елена Калоянова Лазова

**********

Централен

162201072

Член

Пламена Тодорова Сапунарова

**********

Антоан Илиян Вълканов

**********

Централен

162201098

Зам Председател

Ерва Вели Кючюк

**********

Георги Тодоров Грозданов

**********

Централен

162201099

Председател

Атидже Исмаилова Жребичкалиева

**********

Христиана Атанасова Петрова

**********

Източен

162202003

Член

Кочо Иванов Сандов

**********

Илия Георгиев Атанасов

**********

Източен

162202004

Секретар

Николина Филипова Филипова

**********

Цветана Йорданова Димитрова

**********

Източен

162202008

Председател

Валентин Филипов Филипов

**********

Валентина Александрова Ванчева

**********

Източен

162202018

Член

Иван Николаев Бозов

**********

Едит Маринова Велева

**********

Източен

162202032

Председател

Валентина Александрова Ванчева

**********

Атанас Христов Иванов

**********

Източен

162202036

Член

Атанас Христов Иванов

**********

Десислава Стефанова Иванова

**********

Западен

162203001

Секретар

Ива Владова Христова

**********

Илина Ивайлова Дамаскинова

**********

Западен

162203010

Секретар

Павла Тодорова Кръстева

**********

Мартин Миленов Шаматев

**********

Западен

162203019

Член

Кремена Пламенова Вълева

**********

Мирослав Асенов Тосков

**********

Западен

162203022

Член

Нурай Февзи Ибрям

**********

Йорданка Йорданова Мави

**********

Западен

162203023

Член

Илияна Запрянова Боева

**********

Димитринка Маринова Гълъбова

**********

Западен

162203025

Член

Лариса Федишина

**********

Павла Тодорова Кръстева

**********

Западен

162203028

Член

Симеон Бориславов Гърнев

**********

Анастасия Йорданова Христозова

**********

Западен

162203038

Член

Ваня Георгиева Димитрова

**********

Ива Владова Христова

**********

Западен

162203040

Член

Милена Пламенова Иванова-Дърмонска

**********

Величка Георгиева Иванова-Абдулшакур

**********

Западен

162203045

Член

Мая Георгиева Попова

**********

Семат Неджатин Реджеб

**********

Северен

162204002

Секретар

Андон Рангелов Костов

**********

Светлана Руселимова Дърмонска

**********

Северен

162204017

Секретар

Ивалина Станиславова Рангелова

**********

Цветан Маринов Цанков

**********

Северен

162204021

Член

Илияна Георгиева Славова

**********

Димитрина Иванова Ценева

**********

Северен

162204028

Председател

Елка Георгиева Матакева

**********

Александра Димчева Стойчева

**********

Северен

162204036

Член

Сабина Хусну Алкан

**********

Атанас Стоянов Динков

**********

Северен

162204046

Член

Ива Петрова Семова

**********

Валерия Димитрова Ласкова

**********

Северен

162204018

Член

Николай Десимиров Колев

**********

Иванка Василева Борукова 

**********

Северен

162204041

Секретар

Иван Русев Катерински

**********

Сийка Георгиева Кръстева

**********

Тракия

162206024

Член

Виктория Илианова Мешева

**********

Асен Янков Щерев

**********

Тракия

162206024

Член

Христина Красимирова Драгова

**********

Филип Тодоров Тодоров

**********

Тракия

162206025

Член

Гергана Рангелова Червенкова

**********

Дарина Иванова Христозова

**********

Тракия

162206035

Зам Председател

Петко Георгиев Петков

**********

Даниела Стойчева Панайотова

**********

Тракия

162206037

Член

Венцислава Матеева Тодорова

**********

Антоанета Янекова Янева

**********

Тракия

162206040

Председател

Захари Стефчев Тонев

**********

Мария Росенова Русева-Галатова

**********

Тракия

162206040

Член

Илияна Ангелова Димитрова

**********

Стефани Тодорова Денева

**********

Тракия

162206045

Член

Пенка Стоянова Николова

**********

Любомир Георгиев Шутев

**********

Тракия

162206048

Член

Георги Константинов Костадинов

**********

Мария Николова Сонтова

**********

Тракия

162206050

Секретар

Апостол Петров Синапов

**********

Павел Иванов Стойчев

**********

Тракия

162206051

Председател

Делка Запрянова Манчева

**********

Григор Михайлов Галатов

**********

Тракия

162206057

Председател

Мария Петкова Спирова

**********

Георги Константинов Костадинов

**********

Тракия

162206067

Член

Моника Ивайлова Генчева

**********

Симона Красимирова Иванова

**********

Тракия

162206067

Член

Боян Лъчезаров Филипов

**********

Любен Андреев Сройков

**********

Тракия

162206068

Член

Златинка Георгиева Шивикова

**********

Лъчезар Митков Пенчев

**********

Тракия

162206057

член

Ивайло Тодоров Дишев

**********

Светозар Трифонов Такев

**********

Южен

162205054

член

Виктория Георгиева Димова

**********

Никол Тихомирова Колева

**********

 

Южен

162205026

член

Севджан Асан Атип

**********

Радостина Илиева Митовска

**********

 

Южен

162205081

член

Елена Иванова Димитрова

**********

Василена Любомирова Грънчарова

**********

 

Южен

162205026

член

Виктория Хльостарова

**********

Георги Маргаритов Боев

**********

 

Южен

162205028

член

Слави Гатев Гатев

**********

Янка Христова Неделчева

**********

 

Южен

162205023

член

Камелия Георгиева Христова

**********

Мариян Светославов Христов

**********

 

Южен

162205062

секретар

Анастасия Атанасова Търколева

**********

Мария Петрова Гонева

**********

 


2. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.

3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

4. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Ивайло Стоилов Василев

Зам. председател: Цеца Пенчева Бресковска

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:36 часа

Календар

Решения

  • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

  • № 158-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

  • № 157-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения